Home / Upptäck / Vapenexport / PAX: SVERIGES ROLL I JEMEN ÄR VÄLDIGT MOTSÄGELSEFULL

PAX: SVERIGES ROLL I JEMEN ÄR VÄLDIGT MOTSÄGELSEFULL

2020-03-25

I mars är det fem år sedan den Saudiledda koalitionen startade sin brutala krigföring i Jemen. Fem år av attacker mot civila i en konflikt där flera av de stridande parterna gör vapenaffärer med Sverige.

Afrah Nasser. Foto: Privat
Afrah Nasser. Foto: Privat

Afrah Nasser, före detta journalist och researcher på Human Rights Watch, är uppvuxen i Jemen och har följt konflikten på mycket nära håll sedan den eskalerade. Här berättar hon om hur hon ser på den svenska vapenexporten – och hur viktig din och min och hela fredsrörelsens kamp är för att få ett slut på kriget i Jemen.

– Människor i Jemen utstår så mycket lidande. Det är brist på el och vatten och går nästan bara att hålla sig inomhus eftersom strider rasar utanför. För människor i Jemen är det svårt att ha ens minsta lilla tillstymmelse till vardagsliv, säger Afrah Nasser.

Hon kom till Sverige och Göteborg för nio år i samband med en workshop om sociala medier och förändring som Svenska Institutet bjudit in henne till. När hon var här eskalerade konflikten i hemlandet. Stridigheter utbröt i hennes hemstad Sanaa, den internationella flygplatsen stängde och efter att ha tagit emot ett flertal dödshot på grund av sin regimkritiska blogg var risken stor att hon inte skulle ha kunnat fortsätta skriva om hon återvände till Jemen. Så hon blev kvar i Sverige.

Som researcher på Human Rights Watch har hon daglig kontakt med jemenitiska aktivister och civila, både och utanför landet.

– Jag vet vad som händer i Jemen – jag har mer information än de flesta människor i landet. När det första flyganfallet gjordes över Sanaa var det jag som kontaktade min familj och sa åt dem att söka skydd. De kände inte till flyganfallet själva – elen är oftast avstängd och det är svårt att få tillgång till nyheter.

Sedan kriget ut har det kommit en rad rapporter från organisationer som Amnesty och Human Rights Watch, men också från FN, över de krigsbrott som de krigande parterna gör sig skyldig till. På Sidas webb går det att läsa om Sveriges humanitära bistånd till Jemen som bara under 2019 var 244 miljoner kronor. Den svenska myndigheten skriver att “alla parter i konflikten bryter mot internationell humanitär rätt om skydd av civila och civil infrastruktur”. Trots detta, och trots att Sverige är en av största givarna av humanitär hjälp till Jemen, har det inte gjorts en enda utredning från Sveriges håll av hur den svenska krigsmateriel som exporteras faktiskt används.

– Sveriges roll i Jemen är väldigt motsägelsefull. Samtidigt som Sverige är ett av de länder som ger mest i humanitär hjälp till Jemen, så har Sverige vapenaffärer med de länder som krigar för den Saudiledda koalitionen i landet. Det är mycket, mycket problematiskt, säger Afrah.

I oktober 2019 – efter att Turkiet gått in med trupper i norra Syrien – kom beslutet om att Sverige stoppar all vapenexport till Turkiet. Det visar tydligt att det bara är politisk vilja som krävs för att stoppa vapenexporten. I den säkerhetspolitiska debatten framförs annars ofta argumentet att den svenska vapenexporten inte går att påverka. Men det stämmer inte. I Sverige är det en myndighet, Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP), som prövar vapenexporten. Men det betyder inte att regeringen saknar ansvar eller möjligheter att påverka. I den svenska lagstiftningen om exportkontroll av krigsmateriel står det: ”Regeringen har det yttersta politiska ansvaret för exportkontrollen även i de fall beslutet fattas av ISP”.

Hur ser du på att det är så trögrörligt att få till den politiska vilja som krävs i Sverige för att stoppa alla vapenexport också till de krigande parterna i Jemen?
– De krigande parterna i Jemen är några av de rikaste länderna i regionen och svenska politiker är rädda för att förlora Förenade Arabemiraten och andra rika stater som vapenkunder. Vad betyder det i praktiken? Är saudisk olja värd mer än civilbefolkningens liv i Jemen? Om Sverige kan stoppa vapenexporten till Turkiet så går det att stoppa vapenexporten till Jemen. Att skydda civilas liv borde vara Sveriges högsta prioritet!

I regeringsöverenskommelsen 2019, som gjorde att S och MP kunde bilda regering med stöd av C och L, ingick en punkt om utrikespolitik: punkt 70 om vapenexport. Där pekas affärer med de krigförande parterna i Jemen specifikt ut.

Ställningstagandet var viktigt och många tolkade det som att den svenska exporten av krigsmateriel till de stridande parterna nu skulle upphöra. Men bland de partier som skrev under överenskommelsen finns stora skillnader i hur punkten tolkas. För de som vill fortsätta exportera krigsmateriel till ickedemokratier som krigar i Jemen finns flera kryphål i formuleringarna. Efter mer än ett år har punkt 70 i praktiken inte gjort någon skillnad alls för den svenska vapenexporten.

– Vi förlorar tid. Medan politikerna diskuterar hur punkt 70 ska tolkas så fortsätter människor att dödas i Jemen. Politikerna är medvetna om att den humanitära hjälp som Sverige bistår med räddar liv. Men samtidigt spiller svenska vapen människoliv – och det borde politikerna ställas till svars för.

Vad tror du om framtiden?
– Jag vill inte vara pessimistisk men samtidigt vill jag inte ljuga. Jag tror att Jemens framtid måste definieras av landets befolkning – inte av Saudiarabien, Iran eller andra aktörer. Det är Jemens folk som tillsammans måste hitta sätt att överleva den enorma tragedi som kriget är. För mig är kampen för fred i Jemen också en personlig kamp. Jag vill se Jemens folk leva i fred igen, snart – det är min främsta drivkraft.

Hur ser du på fredsrörelsen engagemang för att stoppa vapenexporten till Jemen. Kan till exempel enskilda medlemmars engagemang i Svenska Freds faktiskt ha betydelse för att stoppa kriget i Jemen?
– Absolut! Som bosatt i Sverige kan du inte hjälpa alla människor i Jemen men du kan ifrågasätta Sveriges roll i konflikten och kräva en granskning av hur svenska vapen används i kriget i Jemen. Det är jätteviktigt!
Orättvisa – var den än uppstår – är ett hot mot rättvisa överallt. Utan solidaritet och medmänsklighet förlorar vi meningen med att vara människor.

Fakta/ Konflikten i Jemen

Jemen är idag världens största humanitära kris. Enligt Rädda Barnen kan fler än 85 000 barn ha dött till följd av konflikten och mer än 22 miljoner människor är i akut behov av hjälp. Enligt FN har alla parter i kriget gjort sig skyldiga till krigsbrott.

Väpnade konflikter mellan bland andra houthirebeller, den jemenitiska regeringen, ett flertal klaner samt en koalition som leds av Saudiarabien och Förenade Arabemiraten, med stöd av Jemens regering, pågår sedan 2015.

Fakta/ Svensk vapenexport till kriget i Jemen

Sedan kriget i Jemen började har svenska företag exporterat krigsmateriel för 716 miljoner kronor till Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Bahrain, Kuwait, Qatar och Jordanien – sex stater som ingår i den saudiledda koalitionen (Svenska Freds sammanställning). 2016 beviljades export av Saabs radar- och stridsledningssystem Globaleye till Förenade Arabemiraten. Det kommer inom kort att exporteras – om inte regeringen säger stopp.

Fakta/ Punkt 70

Så här står det i januariavtalet:

70. Vapenexport. De fyra partiernas principiella inställning är att inte godkänna vapenexportaffärer till ickedemokratiska länder som deltar militärt i Jemenkonflikten så länge konflikten pågår. Regeringen ska pröva ärenden utifrån gällande lagstiftning.