Home / Upptäck / Försvars- och Säkerhetspolitik / PAX #3 23: 19 MILJARDER TILL KLIMATET, 119 TILL FÖRSVARET

PAX #3 23: 19 MILJARDER TILL KLIMATET, 119 TILL FÖRSVARET

2023-11-08

Det är väl känt att väpnade konflikter, militära aktiviteter och militära aktörer har en stor påverkan på miljö och klimat, men trots det talas det sällan om denna koppling. Militärens klimatpåverkan är dessutom svår att kartlägga, bland annat eftersom Försvarsmakten, i likhet med andra militära aktörer, är undantagen krav på att redovisa sitt miljö- och klimatarbete. I Sverige har de flesta andra myndigheter krav på att redovisa mål och resultat till Naturvårdsverket men Sveriges näst största myndighet Försvarsmakten är undantagen denna kontroll och redovisning.

Troligtvis kommer militära aktiviteter att påverka klimatet alltmer med tanke på den pågående globala upprustningen. De svenska försvarsanslagen har fördubblats sedan år 2020, vapenindustrin går på högvarv och ett kommande svenskt Natomedlemskap skulle ytterligare bidra till påverkan.

Regeringens höstbudget som presenterades den 20 september gör det tydligt att det inte är klimatarbetet som regeringen prioriterar – de storsatsar på vapen och militär upprustning. Försvarsanslagen ligger på 119 miljarder kronor, medan hela budgetposten klimat, miljö och natur ligger på 19 miljarder kronor. Bara det här årets ökning av försvarsutgifterna, 27 miljarder, är större än hela miljöbudgeten.

Militären konsumerar enorma mängder fossila bränslen och står för 5,5% av världens alla utsläpp. Siffrorna är dock opålitliga då transparensen är låg och insynen kraftigt begränsad. Det kan vara mellan 3% och 7%.

Om den amerikanska militären hade varit ett land, hade det landet varit den 47:e största utsläpparen i världen.

Vill du läsa mer om försvaret och klimatet? Läs Svenska Freds granskning Frikortet från 2020.

Skribent: Linnéa Petersson

Bildtext: Svenska Freds på klimatdemonstration 2022. Foto: Maja Landin