Home / Upptäck / Försvars- och Säkerhetspolitik / Om Aurora 17 i medier

Om Aurora 17 i medier

2017-09-10

Med anledning av militärövningen Aurora 17 har Agnes Hellström intervjuats av flera medier. 

Med anledning av militärövningen Aurora 17 har Agnes Hellström intervjuats av flera medier.

– Vi anser att den här typen av militärövningar bara ökar spänningarna i närområdet. Det försvårar arbetet för nedrustning och avspänning, säger hon i Aftonbladet.

– Det Sverige bör göra är att vara den så neutrala och alliansfria part som det går att vara, och jobba fredsbyggande och fredsfrämjande genom diplomati och nedrustning som också är en del av vår utrikespolitik, sade Agnes Hellström i Agenda.

– Aurora ökar spänningen. Det är en styrkedemonstration som försöker skapa säkerhet genom avskräckning. Det är helt fel väg att gå, i stället borde vi sända ut signaler om avspänning som är Sveriges utrikespolitiska mål, säger Agnes Hellström i Expressen.

– Vi pekas ut som naiva Putinkramare, men att vara för nedrustning är inte samma sak som att vara för Putin. Vi är starkt emot hans regim och brott mot mänskliga rättigheter.

– Sverige har byggt sin långa tid av fred på nedrustning och alliansfrihet. På vilket sätt kan militär upprustning bidra till säkerheten? Avspänning och nedrustning ger säkerhet på lång sikt, säger hon i Expressen

– Vår bild är att det finns en växande, stark och ganska naiv övertro på att militära medel skapar hållbar fred och säkerhet. Vi ser, tvärtemot det Aurora och den parallella ryska övningen Zapad står för, att vi borde fortsätta satsningar på diplomati, fredsfrämjande insatser och att jobba på djupet med att hantera orsaken till en konflikt snarare än med upprustning, säger Agnes Hellström i Mitt i. 

– Vi anser att den här typen av militärövningar bara ökar spänningarna i närområdet. Det försvårar arbetet för nedrustning och avspänning, säger Agnes Hellström till TT vars text publicreras i bland annat följande medier:

Sydsvenskan

Hela Gotland

Uppsala Nya Tidning

Corren