Home / Upptäck / Vapenexport / NY UTREDNING OM VAPENEXPORT – enda utomstående experten kommer från vapenindustrin

NY UTREDNING OM VAPENEXPORT – enda utomstående experten kommer från vapenindustrin

2024-04-26

Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över hur regelverket för vapenexport kan anpassas efter ett svenskt Natomedlemskap. Enligt direktivet ska regelverket göras mer ”modernt, effektivt och ändamålsenligt”.

Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över hur regelverket för vapenexport kan anpassas efter ett svenskt Natomedlemskap. Enligt direktivet ska regelverket göras mer ”modernt, effektivt och ändamålsenligt”.

Knuten till den nya utredningen finns en expertgrupp med främst experter från olika svenska myndigheter. En utomstående expert har givits plats i gruppen: Christer Ahlström, tidigare generaldirektör för vapenexportmyndigheten ISP som nu jobbar som vice president på Saab.

Det är oerhört märkligt och problematiskt att Saab tillåts denna gräddfil rakt in i utredningen, vars slutsatser kommer få stor påverkan på Saabs möjligheter att sälja krigsmateriel.

Med detta upplägg finns stora risker att exportmöjligheterna ökar också till odemokratiska och krigförande länder, länder som brister i respekt för mänskliga rättigheter och den internationella rätten. Utredningens slutsatser skulle också kunna påverka olika former av statligt stöd till Saab, som företaget argumenterar hårt för ska öka.

Utredningen offentliggjordes i februari 2024 och ska redovisas 20 november 2024. Enmansutredare är Per Westerberg.

Christer Ahlström tilldelades 2021 Svenska Freds utmärkelse ”Årets vapenvärvning”, för att ha tagit med sig sin erfarenhet som tidigare generaldirektör för exportkontrollmyndigheten ISP till det nya jobbet på vapenföretaget Saab.