Home / Upptäck / Försvars- och Säkerhetspolitik / SVENSKA FREDS UTSER ÅRETS VAPENVÄRVNING

SVENSKA FREDS UTSER ÅRETS VAPENVÄRVNING

2021-12-29

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen utser för första gången Årets vapenvärvning - den person som under året gjort den tydligaste övergången från politiken eller myndighetsvärlden till vapenindustrin eller vice versa. 2021 års pristagare är Christer Ahlström för sin övergång från den myndighet som beslutar om svenska vapenexportaffärer till vapenföretaget Saab.

av Miriam Refai

Motiveringen lyder: 

”Den tydliga övergången från vapenexportkontroll till vapenexport gör Christer Ahlström till ett självklart val för utmärkelsen Årets vapenvärvning 2021. Genom sin bakgrund på myndigheten ISP har Ahlström inte bara en unik kunskap om en beslutsprocess som täcks av omfattande sekretess utan även många värdefulla kontakter som är en stor tillgång för varje vapenföretag.”

Christer Ahlström var åren 2013 till 2018 generaldirektör för myndigheten Inspektionen för strategiska produkter (ISP) som ansvarar för att fatta beslut om vapenexportaffärer. I juli 2021 värvades han, efter en tid på Utrikespolitiska institutet (UI), av vapenföretaget Saab där han enligt företaget ska arbeta med regelefterlevnadsfrågor. Som generaldirektör för ISP var Ahlström den som fattade de slutgiltiga besluten om vilka affärer som fick tillstånd för vapenexport och vilka som fick avslag. Han var också ordförande i det parlamentariska Exportkontrollrådet (EKR) som rådgör om vilka affärer som ska ges tillstånd. ISP:s och EKR:s verksamhet täcks av omfattande sekretess med mycket liten insyn. 

Under sin tid som direktör på UI satt Ahlström med i Utrikesminister Ann Lindes folkrätts- och nedrutsningsdelagation och var bland annat ordförande i en arbetsgrupp som tog fram underlag till regeringen om Sveriges position om helt autonoma vapen. I sin rapport till delegationen argumenterade han emot ett förbud mot autonoma vapen. Saab är med i WASP – ett forskningsprogram med målet att vara en brygga mellan högskolor och företag inom AI och autonomisering.

– Den globala vapenindustrin lägger enorma resurser på att påverka politiska beslut och har redan mycket stor makt och påverkan. När inflytelserika personer inom myndighetssfären eller politiken går över till vapenindustrin har de med sig förtroende, makt, insyn och personliga kontakter. I en bransch omgärdad av korruption och sekretess utgör dessa täta band mellan vapenindustrin, myndigheter och politik ett stort demokratiskt problem, säger Linda Åkerström, ansvarig för nedrustningsfrågor på Svenska Freds. 

2018 infördes ett års karenstid för statsråd och statssekreterare för övergång till annat än statlig verksamhet men det finns ännu inga regler för övriga politiskt anställda eller myndighetschefer. 

Christer Ahlström är en i raden av myndighetschefer, högt uppsatta militärer och politiska tjänstemän som antingen gått från dessa positioner till poster inom vapenindustrin eller vice versa. Bland dem före detta överbefälhavare Sverker Göransson,  Stefan Löfvens före detta mediestrateg Ann Brunnberg (f.d. Wolgers) och före detta planeringschef Wille Birksten. 

Svenska Freds har upprepade gånger kritiserat de täta banden mellan regeringskansli, vapenindustrin och försvars- och vapenexportmyndigheter och hur personer gått mellan de olika branscherna. 2010 gav vi ut rapporten ”Så snurrar vapenkarusellen”

Kontakt: 

Linda Åkerström, ansvarig för nedrustningsfrågor

linda.akerstrom@svenskafreds.se

073-093 85 07

Karin Wall Härdfeldt, generalsekreterare

karin.wall.hardfeldt@svenskafreds.se

070-284 34 32