Home / Upptäck / Försvars- och Säkerhetspolitik / SVENSKT NATOMEDLEMSKAP: RISKFYLLD FELPRIORITERING MED STORA KONSEKVENSER

SVENSKT NATOMEDLEMSKAP: RISKFYLLD FELPRIORITERING MED STORA KONSEKVENSER

2024-02-26

26 februari 2024

Press release in English.

Efter en omröstning i Ungerns parlament idag står det klart att Sverige blir medlem av militäralliansen Nato. Svenska Freds har under hela processen motsatt sig ett svenskt Natomedlemskap och lyft att en Natoanslutning riskerar att öka osäkerheten och försämra Sveriges möjligheter att vara en stark och självständig röst för nedrustning, mänskliga rättigheter och folkrätt.

”Att Sverige blir medlem i Nato är en riskfylld felprioritering som bidrar till ökade spänningar, polarisering och militarisering i en tid då vi behöver det motsatta. Natomedlemskapet har okritiskt presenterats som lösningen för Sveriges säkerhet men ökad militär upprustning, att ingå i en kärnvapenallians och alliera oss med odemokratiska länder är inte det som ger hållbar fred och säkerhet”, säger Kerstin Bergeå, ordförande för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.

Regeringen har framhållit att Sverige som Natomedlem kan fortsätta främja grundvärden som nedrustning, folkrätt och mänskliga rättigheter i svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Sveriges position har dock försvagats i flera FN-processer och vapenexport från Sverige har också efter påtryckningar återupptagits till Turkiet samt beviljades 2022 för första gången till Albanien. Beslut som motiverats med hänvisning till Sveriges Natoansökan. 

”Under ansökningsprocessen har det visat sig att Sveriges Natostrategi är att ge efter och anpassa sig. Det är mycket oroväckande. Vi har fått höra mycket om att det fortfarande är möjligt att som Natomedlem bedriva en självständig utrikespolitik och en aktiv nedrustningspolitik men hittills bara sett motsatsen”, säger Kerstin Bergeå, ordförande för Svenska Freds. 

Svenska Freds har under processen med den svenska Natoansökan lyft bristen på analys och debatt om medlemskapets potentiella negativa konsekvenser och risker. Efter höstens amerikanska presidentval kan Donald Trump få stort inflytande i alliansen. 

”Inträdet i Nato kommer med stora konsekvenser för Sverige, för oss som bor här och för vår roll i världen. Det är inte oväntat men belystes aldrig i den uppenbart bristfälliga analys som föregick beslutet. Vi har bara börjat se vidden av Natomedlemskapets konsekvenser. Häpnadsväckande många och allvarliga frågetecken kvarstår om vad det här innebär för Sverige och vår säkerhet”, säger Kerstin Bergeå, ordförande för Svenska Freds. 

I januari 2024 släpptes Svenska Freds rapport ”Sverige i Nato”, som visar att det kvarstår flera viktiga och obesvarade frågor vad gäller Sveriges medlemskap, såsom: 

  • Kommer värnpliktiga att kunna skickas på Natouppdrag utomlands, till exempel för att strida för Turkiet eller något annat Natoland? 
  • Kommer Sverige delta i kärnvapenrelaterade aktiviteter och kan kärnvapen komma att föras in eller placeras på svensk territorium?
  • Hur kommer svensk vapenexport påverkas i relation till mänskliga rättigheter, demokrati och respekt för internationell rätt i köparländerna?
  • Hur ska Sverige, med de ramar som ett Natomedlemskap innebär, fortsatt vara en stark röst för kärnvapennedrustning och internationell rätt? 

 

KONTAKT

Linnéa Petersson, Kommunikatör
linnea.petersson@svenskafreds.se, 070-763 48 57

Kerstin Bergeå, Ordförande
kerstin.bergea@svenskafreds.se, 070-954 05 13

 

SVERIGE GÅR MED I NATO. GÅR DU MED I SVENSKA FREDS?

Svenska Freds behövs mer än någonsin. Tillsammans är vi en stark och stadig röst för fred och nedrustning.

Bli medlem i Svenska Freds när Sverige blir medlem i Nato!