Home / Upptäck / Försvars- och Säkerhetspolitik / NY RAPPORT: Stora oklarheter kring amerikanska baser och kärnvapen på svensk mark

NY RAPPORT: Stora oklarheter kring amerikanska baser och kärnvapen på svensk mark

2024-01-08

PRESSMEDDELANDE 8 januari 2024

Svenska Freds och Svenska läkare mot kärnvapen släpper gemensam rapport om vad ett svenskt Natomedlemskap kan komma att innebära i praktiken.

I samband med Folk och Försvars rikskonferens i Sälen släpper Svenska Freds och Svenska Läkare mot Kärnvapen rapporten ”Sverige i Nato”. Rapporten granskar vad ett svenskt Natomedlemskap kan komma att innebära i praktiken. 

NÅGRA AV DE FRÅGOR SOM RAPPORTEN TAR UPP ÄR:

– Vad kommer ett Natomedlemskap betyda för den svenska värnplikten?

– Kommer kärnvapen placeras på svenskt territorium?
– Hur påverkar medlemskapet transparens och insyn?
– Vad innebär medlemskapet för svensk nedrustningspolitik?
– Hur kommer ett medlemskap att påverka Sveriges vapenexport?

Rapportens syfte är att ge fler tillgång till kunskap om hur Nato som organisation är uppbyggd och fungerar samt vad ett medlemskap kan få för konsekvenser. Rapporten visar även hur Natoprocessen redan påverkat svensk politik på en rad sätt.

Imorgon, tisdag 9 januari kl. 10:30, presenterar Svenska Freds och Svenska Läkare mot Kärnvapen den nya rapporten på Folk och Försvars rikskonferens i Sälen

– Att Sverige väljer att gå in i Nato utan förbehåll mot kärnvapen skapar oro och osäkerhet. Trots att politikerna har hållit fast vid att Sverige kan fortsätta att verka för nedrustning även som Natomedlem, har vi gång på gång sett hur den svenska nedrustningspolitiken urholkats. Att Sverige inte längre kan säga att kärnvapen aldrig mer får användas är ett lågvattenmärke som visar att inte ens de tunga humanitära skälen längre tycks gälla, säger Vendela Englund Burnett, ordförande på Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Medlemskapet kommer påverka såväl civilsamhälle som journalister

Mycket är fortfarande oklart vad gäller Sveriges roll i Nato och Natos roll i Sverige. Men enligt rapporten är det tydligt att ett medlemskap kommer med ytterligare omfattande förändringar som inte varit en del av den korta debatt som föregick ansökan. Enligt analysen kommer ett Natomedlemskap att påverka hur aktörer som politiker, journalister och civilsamhällesorganisationer både får information om frågor kopplade till Nato. Därtill kommer det påverka var frågorna hanteras och hur stor möjlighet som finns att påverka besluten. 

Svenska Freds ser den svenska Natoansökan som en enorm felprioritering och har varit en av få kritiska röster i Natodebatten. I slutet av 2023 ingick Sverige ett avtal med USA som ger amerikansk militär tillgång till 17 regementen i Sverige.

– I och med DCA-avtalet med USA fick många upp ögonen för vad ett Natomedlemskap kan tänkas komma med för konsekvenser, amerikanska baser och kärnvapen på svensk mark är något som många inte såg framför sig när Natoansökan kom upp på bordet. Det är av stor vikt att vi på riktigt pratar om vad detta medlemskap faktiskt innebär och vad Sveriges regering behöver föra fram i form av olika begränsningar. Vår roll på Folk och Försvar är att bredda perspektivet och vi hoppas att vår rapport kan vara ett steg mot det, säger Kerstin Bergeå, ordförande på Svenska Freds. 

Rapporten presenteras tisdag 9 januari kl. 10:30-11:00 i Pressrummet, på Sälens Högfjällshotell under Folk och Försvars rikskonferens. Svenska Freds ordförande Kerstin Bergeå och Svenska Läkare mot Kärnvapens generalsekreterare Josefin Lind kommer att presentera rapportens främsta slutsatser, följt av en frågestund.

Rapporten finns att läsa för alla på tisdag. 

LÄS MER OM RAPPORTEN HÄR

KONTAKT

På plats i Sälen:
Kerstin Bergeå
Ordförande, Svenska freds- och skiljedomsföreningen
kerstin.bergea@svenskafreds.se
070-954 05 13

Josefin Lind
Generalsekreterare, Svenska Läkare mot Kärnvapen
josefin.lind@slmk.org
073 – 803 05 07

 

Om Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

Svenska Freds är en förening för människor som är övertygade om att konflikter kan lösas utan våld och att krig kan förebyggas genom satsningar på mänsklig säkerhet. Vi arbetar för hållbar fred genom att sprida kunskap, bilda opinion och påverka politiker. Vi är också Sveriges största och världens äldsta, ännu aktiva fredsförening. 

Om Svenska Läkare mot Kärnvapen 

Svenska Läkare mot Kärnvapen är en ideell förening som arbetar preventivt för att kärnvapen ska avskaffas genom att sprida kunskap om kärnvapnens medicinska effekter. Vi har 2500 läkare och medicinstudenter som medlemmar.