Home / Upptäck / Försvars- och Säkerhetspolitik / PAX NR 1 2021: UTRIKESDEKLARATIONEN

PAX NR 1 2021: UTRIKESDEKLARATIONEN

2021-04-14
av Miriam Refai

Utrikesministern Ann Linde presenterade den 24 februari Sveriges nya utrikesdeklaration. Ann Linde lyfte inledningsvis såväl värdet av demokrati och en världsordning baserad på folkrätten, samt att Sverige drivit på för en rättvis global tillgång till vaccin mot covid-19. Alla mycket viktiga frågor men utrikes- deklarationen i sin helhet präglas av få nyheter och låga ambitioner vad det gäller diplomati, nedrustning, hållbar fred och säkerhet.

FRÅNVARO AV DIPLOMATI
Diplomatins betydelse som bör vara en självklar del av en utrikesdeklaration, berördes endast en gång med begreppet klimatdiplomati. Vi saknade tidigare års ställningstagande “diplomati är vår främsta försvarslinje”.

SVERIGES VAPENEXPORT TILL STRIDANDE PARTER I JEMEN FORTSÄTTER
Utrikesminister Ann Linde tar i utrikesdeklarationen upp hur hon för ett år sedan besökte Jemen och att det var tydligt för henne hur uppskattat Sveriges engagemang är. Utrikesdeklarationen säger också att Sverige fortsätter att ge ett omfattande humanitärt bistånd till Jemens hårt prövade befolkning, liksom stöd till den FN-ledda processen för fred. Självklart ska Sverige göra allt för att konflikten ska lösas på fredlig väg och att humanitär hjälp når fram till Jemens svältande befolkning. Men Sverige har också ett annat engagemang kopplat till kriget i Jemen. Sverige fortsätter att leverera krigsmateriel till de stridande parterna. Senast i februari levererade Saab återigen krigsmateriel till Förenade Arabemiraten. Den svenska vapenexporten till de stridande parterna i Jemen försvagar Sveriges möjlighet att bidra till fred, samtidigt som vi legitimerar ländernas agerande och bidrar till att den väpnade konflikten förlängs.

OROANDE MILITARISERING
EU bör vara just vad regeringen uttrycker i utrikesdeklarationen: “en stark röst för fred, demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer”. Samtidigt pågår en djupt oroande militarisering av EU och flera initiativ som Sverige är del av. EU går i fel riktning när unionen tar en aktiv roll i att bland annat finansiera forskning och utveckling av nya vapensystem.