Home / Upptäck / Vapenexport / SVENSKA FREDS PÅ SAABS ÅRSSTÄMMA

SVENSKA FREDS PÅ SAABS ÅRSSTÄMMA

2018-04-10

10 april begav sig Svenska Freds till Saabs årsstämma i Linköping. Med oss hade vi vår enda krigsmaterielaktie in till stämmans slutna rum.

Flera människor står inne i cockpit.
Jas Gripen visas upp på Saabs årsstämma.

Tisdagen den 10 april begav sig Svenska Freds till Saabs årsstämma i Linköping. Med oss hade vi vår enda krigsmaterielaktie tillika guldbiljett in till stämmans slutna rum som gjort det möjligt för oss att ställa frågor till ledningen. Den här gången ställde vi frågan om företaget står bakom kommunikationschefens uttalande i Sveriges Radio om Saabs inställning till etiska hänsyn. Vi fick fylliga men kanske inte helt tydliga svar från både vd och ordförande.

Nästan 400 personer var där, många av dem ditresta i chartrade bussar, och upplägget var sig likt. Som inledning fick stämmodeltagarna testa allt från att vara piloter i simulatorspel till att provsitta stridsflygplan till tonerna av levande pianomusik, snittar och jordgubbsbakelser. Öronproppar delades ut för att dämpa dånet under den flyguppvisning som hölls på flygfältet utanför.

Efter att vd och styrelseordförande presenterat framgångarna från året som gått öppnades möjligheten för frågor från golvet och vår ordförande Agnes Hellström fick ordet. Hon inledde med att påminna om de uttalanden som Saab gjort i Godmorgon världen i februari, angående den fabrik de startar i Förenade Arabemiraten. Ett land som genom sin krigföring i Jemen bär ett stort ansvar för den fruktansvärda humanitära katastrof som civilbefolkningen genomlever.

På frågan från Sveriges Radios reporter om Saab ”tittat på etiska och moraliska parametrar” då de beslutat att samarbeta med Förenade Arabemiraten svarade Saabs kommunikationsdirektör Sebastian Carlsson med motfrågan “Varför skulle vi göra det?” Han sa även att han med varm hand ”lämnar över mänskliga rättigheter och liknande till dem som gillar att teoretisera kring det.”

I Saabs uppförandekod står att Saab är ett ansvarstagande företag som agerar etiskt i alla delar av verksamheten. Det står också att det inte får råda några tvivel bland aktieägare och andra intressenter om att de eftersträvar ett hållbart samhälle.

I och med uttalandets totala kontrast mot Saabs uppförandekod ställde vi frågan: Är uttalandet ni gjort om att inte väga in etik och moral i era samarbeten något som hela ledningen står bakom?

Saabs vd Håkan Buskhe svarade:

– Det du citerar utifrån är en Dagens Eko-intervju som vi har haft synpunkter på. Den har klippts ihop. Vi bedriver export av krigsmateriel utifrån de regler som gäller när det görs ifrån Sverige, utifrån de regler som den lagstiftande församlingen har beslutat om och i vissa fall satt i lagtext. När det gäller olika länder med olika statsskick så är det en diskussion som vi naturligtvis har internt men också tillsammans med berörda myndigheter. En viktig del för oss är att vi när vi väl har levererat vissa produkter också tar det ansvaret som vi har lovat att ta i ett antal olika affärsupplägg. Men jag känner definitivt att det är enligt mina värderingar att göra affärer i Förenade Arabemiraten utifrån de affärsinriktningar vi har. Jag står för dem. Vi har en mycket enkel regel: vi gör ingenting vi inte kan stå för. Det innebär inte som man kanske tror att vi gör affärer överallt.

Agnes Hellström ställde följdfrågan:

– Men ska jag då tolka svaret som att det uttalande som gjordes, det håller inte ni med om, utan ni väger in moraliska och etiska aspekter i era samarbeten?”

Håkan Buskhe svarade:

– Vi håller inte med om hopklippningen av det vilket du hänvisar till. Vi gör kontinuerligt etiska värderingar i alla affärer som vi gör. Men vi har också ett uppdrag när det gäller att säkerställa Sveriges försvarsförmåga, det är bara då vi får exportera.

Efter vd Håkan Buskhes svar ville även styrelseordförande Marcus Wallenberg kommentera frågan.

– Får jag bara lägga till en frågeställning här. Förutom det att vi lyder under ett regelverk så har vi samtidigt vid ett flertal tillfällen betonat att Sverige har indikerat vissa områden som viktiga för Sveriges säkerhet. Det innebär i sig att vi måste ha någon form av serietillverkning eller långa serier för att få ner kostnaden för de systemen som Sverige bedömer vara av väldigt stor vikt för säkerhetsintressena. Det är därför vi håller på med export, till stor del, för att Sverige ska kunna ha den här förmågan. Det finns det här regelverket om hur vi ska bedriva export och till vilka länder och det är det som vi följer. Och det är viktigt för oss. Så att vi inte missförstår syftet med exporten och att vi driver den framåt. Det är för att det här bolaget ska kunna upprätthålla sin teknologiska kunskap, utvecklingsförmåga och samtidigt vara kostnadseffektiv.

Efteråt kom en aktieägare fram och sa att hon uppfattat Wallenbergs svar som att han ville sälja vapen till vilket land som helst. En annan aktieägare sa före stämmans öppnande att hon uppskattade att Saab inte sålde vapen till länder där det var krig, som exempelvis Syrien. Vi upplyste henne om Saabs omfattande export till både Förenade Arabemiraten och Saudiarabien som båda för krig i Jemen.

Stämmoordföranden poängterade vid stämmans öppnande att ett av syftena med mötet var att ge möjlighet för aktieägarna att ställa kritiska frågor till företagets ledning. I år bidrog vi förhoppningsvis till att ge aktieägarna bättre inblick i vilka länder som mottar företagets vapen, vilka konsekvenser det för med sig och hur stor roll företagets etiska och moraliska avvägningar spelar i de besluten.