ONYANSERAD ENIGHET KRING MILITÄR UPPRUSTNING

Svenska Freds granskning visar att det finns få politiska alternativ i riksdagsvalet för den som inte vill upprusta militärt.

Pressmeddelande 3 juli 2018

Det råder nästintill politisk enighet kring uppfattningen att det ska satsas på upprustning och militärt försvar den kommande mandatperioden. Det visar Svenska Freds granskning av partiernas försvars- och säkerhetspolitik inför valet.

– Säkerhet handlar om oändligt mycket mer än militär säkerhet, men nuvarande politiska enighet gör att den viktiga och nyanserade debatten helt uteblir. För den som inte vill dras med i upprustningshysterin finns få politiska alternativ och lite utrymme att föra fram andra åsikter, säger Agnes Hellström, Svenska Freds ordförande.

Den nationella säkerhetsstrategin från 2017 slår fast att ett väpnat angrepp mot Sverige är fortsatt osannolikt och att det snarare är andra säkerhetsutmaningar som Sverige står inför. Trots detta är det det militära försvaret som tilldelas ojämförligt mest resurser och får mest uppmärksamhet inom politiken och i medierna.

Svenska Freds håller inte med om själva utgångspunkten för den politik som helt dominerar den säkerhetspolitiska debatten idag, en traditionell syn på statens säkerhet som ska skyddas främst med hjälp av omfattande militära medel. Med mänsklig säkerhet som utgångspunkt, där individens och grupper av individers säkerhet snarare än statens sätts i fokus, kommer vi till andra slutsatser om vilka hoten är och hur de bäst kan bemötas och förebyggas.

Med kampanjen ”Säkert” har Svenska Freds granskat hur de partier som får partistöd vill prioritera traditionella försvarsfrågor såsom försvarsanslag, internationell samverkan, Natomedlemskap, FN:s konvention mot kärnvapen och EU:s militära samarbete. Med stöd av granskningen ska fler få möjlighet och argument för att tycka till om försvars- och säkerhetsfrågor. ”Säkert” vill bredda säkerhetsbegreppet och göra det möjligt för fler att engagera sig och känna sig inkluderade. Mänsklig säkerhet påverkas av andra faktorer än enbart militära, det handlar om social och ekonomisk utveckling, mänskliga rättigheter, jämställdhet, miljö, sjukvård etc. I en serie korta filmer lyfts sju röster från olika organisationer och forskningsinstitut som kanske inte vanligtvis förknippas med just säkerhetspolitik, bland dem Fryshuset, Institutet för framtidsstudier, Make Equal och Refugees Welcome Sverige.

– För att möta de säkerhetsproblem och hot vi står inför i dag behövs ett bredare och mer nyanserat perspektiv på vad säkerhet är och vem den är till för. Säkerhetspolitik berör oss alla och borde självklart inkludera betydligt fler perspektiv än det militära. Genom att utgå från människorna i stället för staten får vi en annan bild av vad som bör prioriteras, inte minst av hur samhällets resurser ska fördelas, säger Agnes Hellström.

Kontakt:

Agnes Hellström, ordförande för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, 070-954 05 13, agnes.hellstrom@svenskafreds.se

Valgranskningen Säkert

Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag