Home / Upptäck / Fred och Säkerhet / PRESSMEDDELANDE: Vi måste få besked om värnpliktiga ska strida för Nato

PRESSMEDDELANDE: Vi måste få besked om värnpliktiga ska strida för Nato

2023-05-24

"Många tror att det är en självklarhet att värnpliktiga inte kommer kunna användas för utlandstjänstgöring, men det är inte klargjort. Att få stöd genom Natos artikel 5 kommer med motkrav."

Den 19 maj rapporterade DN att Nato vill att Sverige ställer upp med en svensk  pansarbrigad på 5 000 soldater. I dagsläget består Sveriges krigsförband av officerare, anställda och värnpliktiga. Det finns därför frågetecken om även svenska värnpliktiga, utöver anställd personal, skulle ingå i de förband som ska försvara Natos territorium.

– Många tror att det är en självklarhet att värnpliktiga inte kommer kunna användas för utlandstjänstgöring, men det är inte klargjort. Att få stöd genom Natos artikel 5 kommer med motkrav. Nu handlar det om vad Sverige kommer vara tvungna att ge Nato, säger Svenska Freds ordförande Kerstin Bergeå.

Den Natokälla som DN talat med säger att Sverige behöver ställa en fullt utrustad armébrigad till Natos förfogande. Brigaden ska omfatta 5 000 officerare och soldater med stridsvagnar, stridsfordon, artilleri och underhållsresurser. Det kan handla om en brigad som ska gå att sätta in i norra Finland, i de baltiska staterna eller längre söderut.

– Otydligheten vad gäller värnpliktigas roll i militära operationer utomlands är i sig en följd av den påskyndade processen med Sveriges Natoansökan. Allt eftersom blir konsekvenserna av ett svenskt Natomedlemskap tydliga och det är konsekvenser jag tror att många inte är beredda på. Frågan berör många. Vi kräver lagstiftning som tydliggör att ingen genom plikt ska kunna skickas på utlandsuppdrag, säger Kerstin Bergeå.

Regeringen har tillsatt en departementsutredning som bland annat ser över lagstiftningen för att använda värnpliktiga utanför Sverige och som ska slutredovisas i december. Nato präglas till stor del av sekretess och det finns därmed liten insyn för medborgare i vilka krav och förväntningar som Nato ställer på Sverige som framtida medlemsland. Svenska Freds  utreder därför vilka konsekvenser ett Natomedlemskap för med sig. Huruvida värnpliktiga kommer kunna skickas på Natouppdrag utomlands är en av de frågor som bevakas.

Kontakta oss