Home / Upptäck / Fred och Säkerhet / Internationella lagar är glasklara: civila ska skyddas i krig

Internationella lagar är glasklara: civila ska skyddas i krig

2023-10-11

Svenska Freds ser med stor oro på utvecklingen i Israel och Palestina och fördömer de krigsbrott som begåtts, och fortsätter att begås genom våld som riktas mot civila. 

Hamas hänsynslösa och brutala attacker mot Israel och israeliska civila utgör grymma krigsbrott. Inget rättfärdigar gisslantagande eller urskillningslösa massakrer, attacker och avsiktligt våld mot civila. 

Israel har svarat med omfattande bombningar av Gaza som är ett mycket litet och tätbefolkat landområde och hem till över två miljoner människor. Israel har meddelat att regeringen kommer att upprätthålla en total blockad mot Gaza. Att bomba civila områden, tillämpa kollektiv bestraffning och strypa tillgången till livsavgörande resurser  utgör krigsbrott och måste fördömas. Situationen riskerar att leda till en omfattande katastrof då den humanitära situationen i Gaza redan är mycket allvarlig till följd av den blockad Israel upprätthållit i över 15 år.  

I det här fallet måste det pågående kriget förstås mot bakgrund av den militära ockupation som Israel upprätthållit i många decennier, och som utgör brott mot internationell rätt genom att mänskliga rättigheter regelbundet kränks i de ockuperade områdena Gaza, Västbanken och östra Jerusalem. 

Vi fördömmer både Hamas brutala krigsbrott, Israels urskillningslösa bombningar av Gaza och de upprepade brott mot internationell rätt som den israeliska ockupationen inneburit under mycket lång tid. Att väga in aspekten av den israeliska ockupationen rättfärdigar inte våld mot civila, men synliggör att vi måste förstå och hantera de grundläggande orsakerna för att på allvar kunna ha samtal om hållbar fred. Det krävs också ett större fokus på det förebyggande perspektivet som är avgörande för att förhindra våld, krig och förtryck av människors rättigheter.

Internationella lagar är glasklara: civila ska skyddas i krig. Det internationella samfundet har ett ansvar att göra allt för att få stopp på våldet, minska det mänskliga lidandet och motverka de förödande humanitära konsekvenserna av krig.

Liberalernas uttalanden om att Sverige bör exportera krigsmateriel till Israel är mycket oroväckande. Israel har regelbundet brutit mot internationell rätt och begått krigsbrott vid flera tillfällen. Det kommer med oerhörda risker om vapenexport motiverad av att stödja en sida i en väpnad konflikt blir ny praxis.

Världen har ett ansvar att stå upp för folkrätten när den kränks, utmanas och undermineras allt mer. Den måste gälla alla världens länder och i alla situationer för att upprätthållas och stärkas. Fördöma våldet utan att skapa ytterligare polarisering och konflikt. Våra beslutsfattare måste ta sitt ansvar att inte bidra till att eskalera polarisering och hat.