PAX: FÖR HÅLLBAR FRED KRÄVS HÅLLBART KLIMAT

När detta skrivs har årets mottagare av Nobels fredspris ännu inte offentliggjorts. Sällan har en förhandsfavorit dominerat såsom Greta Thunberg och Fridays For Future gjort i år.

Det är på tiden att klimatfrågans nära koppling till hållbar fred och säkerhet uppmärksammas igen och vore helt i Nobels anda att ge priset till en global ickevåldsrörelse initierad och ledd av unga. Greta Thunberg och Fridays For Future har under det senaste året, likt ICAN i kampen mot kärnvapen, visat hur en stark gräsrotsrörelse kan utmana världens makthavare. De har agerat helt i enlighet med principerna för ickevåld och med fredliga medel och utan att kränka eller förnedra sin motståndare, argumenterat för övertygelsen att alla kan förändras.

Enligt Nobels testamente ska Nobels fredspris tilldelas den som ”verkat mest eller best för folkens förbrödrande och afskaffande eller minskning af stående arméer samt bildande och spridande af fredskongresser”. Fridays For Future är en global fredsrörelse där miljontals människor satts i rörelse. De sätter också strålkastarljuset på vilka absurda summor som läggs på militär upprustning och på de “stående arméer” som Nobel syftade till, på bekostnad av de mest akuta säkerhetshoten mot människor i världen just nu.

För parallellt med obenägenheten att hantera klimatförändringarna fortsätter världens militära utgifter att öka. 2018 var de 1 822 miljarder dollar. Varje timme investerar de stater som har kärnvapen mer pengar i att modernisera befintliga arsenaler än vad som årligen ryms i FNs budget för kärnvapennedrustning. Kärnvapen som dessutom skulle få fullständigt förödande konsekvenser för människor, djur och miljö om de användes igen.

Klimatrörelsens kamp har förts länge men det är sällan den når maktens finrum. Miljöaktivisten Severn Cullis-Suzuki blev 1992 känd för att ha fått ”världen att tystna” när hon 12 år gammal talade på FN-konferensen Earth Summit som representant för organisationen ECO. ”Föreställ er vilken fantastisk värld vi skulle få om de pengar som investeras i krig istället investerades i att hitta lösningar för klimatet och för att stoppa fattigdomen”, sa hon sa hon i sitt tal.

Kopplingen mellan miljöfrågor och hållbar fred och säkerhet har alltid funnits, men det är på senare år som klimatförändringarna framträtt som ett av de största globala hoten mot vår säkerhet. Att ta hotet på allvar är en helt nödvändig pusselbit i arbetet för hållbar fred och säkerhet.

De flesta är vid det här laget rätt övertygade om att Gretas och Fridays For Futures kamp kommer att fortsätta även när medieflödet tagits över av något annat. Liksom det gjort för Severn Cullis-Suzuki, som snart fyller 40 år men fortsatt som miljöaktivist. För verklig förändring tar ofta väldigt lång tid att uppnå.

Men behovet av omställning är akut. FNs tidigare generalsekreterare Ban Ki Moon sa ofta att världen är överbeväpnad och freden underfinansierad. För att kunna hantera och förebygga de säkerhetshot vi står inför krävs en helt annan inställning och helt andra prioriteringar. Att tilldela Fridays for Future Nobels fredspris vore därför ett både viktigt och nödvändigt ställningstagande.

Agnes Hellström, ordförande Svenska Freds