RIS OCH ROS: VAPENINDUSTRIN I FOKUS

Den senaste tiden har en intensiv debatt pågått om ifall vapenindustrin bör klassas som ohållbar. När EU-kommissionens plattform för hållbara investeringar föreslog att kategorisera vapenindustrin som ohållbar möttes det av stort motstånd från vapenlobbyn i hela Europa. Detta är temat för årets första ris och ros.

av Miriam Refai

Den senaste tiden har en intensiv debatt pågått om ifall vapenindustrin bör klassas som ohållbar. När EU-kommissionens plattform för hållbara investeringar föreslog att kategorisera vapenindustrin som ohållbar möttes det av stort motstånd från vapenlobbyn i hela Europa.

Genom en omfattande marknadsföringskampanj riktad mot banker och investerare hävdar de att deras verksamhet är viktig för att försvara frihet och demokrati. Men i själva verket bidrar vapenindustrin i stor utsträckning till korruption, kränkningar av mänskliga rättigheter och eskalering av konflikter. 

Svenska banker har haft olika inställning till om deras fonder ska investera i krigsmateriel eller ej. SEB och Handelsbanken Fonder har hittills haft den mest restriktiva hållningen att de inte investerar i företag där mer än 5% av omsättningen kommer från krigsmateriel. SEB har efter Rysslands invasion i Ukraina ändrat sin inställning.

RIS går därför till SEB, som nyligen valt att tillåta att deras fonder investerar i vapenindustrin. En industri som bidrar till väpnade konflikter, korruption, humanitära kriser och förtryck är inte hållbar. Vi uppmuntrar därför SEB att tänka om och avinvestera i vapenindustrin.

ROS går till Handelsbanken Fonder som fortsätter att utesluta investeringar i vapenindustrin. De väljer att exkludera hela sektorn från sin  verksamhet med hänvisning till att det är ”en sektor med förhöjd risk kring brott mot mänskliga rättigheter och korruption.” Vi uppmanar andra svenska banker och investerare att göra detsamma.

Bli en påtryckare för fred!

Tillsammans kan fortsätta kämpa för hållbar fred. Om du inte betalat årsavgiften, gör det gärna här.

Kostnaden är 60 kr per år, men ge gärna en extra gåva till Svenska Freds arbete om du har möjlighet.

Tack för ditt stöd och engagemang!

Delta i aktionen!

Ladda ner och skriv ut dina egna Ris & Ros-brev. Skicka breven per post eller per e-post till adresserna nedan. Här finns RISBREVET och ROSBREVET.