PAX: MILITÄR ALLIANSFRIHET I FARA, SIPRI FYLLER 50 OCH SÖKANDE EFTER NY ORDFÖRANDE

Årets första Pax berättar om den fristående Natoutredningen och om fredsforskningsinstitutet Sipri som fyller 50 i år. Ordförande Anna Ek berättar om varför hon avgår vid sommarens kongress efter 8,5 år.

Årets första Pax berättar om den fristående Natoutredningen som kommit fram till att Sverige med de små stegens politik kommit allt närmare Nato. Ledamöterna menar att detta får stora säkerhetspolitiska konsekvenser som borde ha analyserats, och att den militära alliansfriheten är i fara. Det så kallade värdlandsavtalet, som riksdagen ska besluta om i vår, innebär ett av de mest betydande stegen.

Pax berättar också om fredsforskningsinstitutet Sipri som fyller 50 i år. Sipris arbete har spelat en viktig och ibland avgörande roll i världen. Men i hemlandet Sverige är institutet relativt okänt, något som den nya direktören Dan Smith tänker ändra på.

Ordförande Anna Ek berättar om varför hon avgår vid sommarens kongress efter 8,5 år, och några av Svenska Freds nyutbildade fredsinformatörer förklarar varför de engagerar sig för freden.

Här kan du läsa hela tidningen:

Här hittar du alla artiklar i Pax