Home / Upptäck / Nedrustning / DEBATTARTIKEL: ALDRIG MERA KÄRNVAPEN!

DEBATTARTIKEL: ALDRIG MERA KÄRNVAPEN!

2023-08-06

Kärnvapen borde för länge sedan förpassats till historieböckerna, men tyvärr är så inte fallet. Det är istället viktigare än på mycket länge att påminna om dessa massförstörelsevapens fasansfulla konsekvenser och hedra dess offer genom att bidra till att de avskaffas. 

Idag för 78 år sedan utplånades den japanska staden Hiroshima och tre dagar senare Nagasaki. Kärnvapen borde för länge sedan förpassats till historieböckerna, men tyvärr är så inte fallet. Det är istället viktigare än på mycket länge att påminna om dessa massförstörelsevapens fasansfulla konsekvenser och hedra dess offer genom att bidra till att de avskaffas. 

– Jag minns inte mycket, men jag minns att världen plötsligt blev bländande vit, som om miljoner kamerablixtar samtidigt utlöstes. Sedan: totalt mörker. På något sätt överlevde jag, men varje dag sedan dess har jag burit på smärtan som bomben etsade fast i min hud.  

Detta är ord från Yasujiro Tanaka, en kärnvapenöverlevare från atombombningen av Nagasaki, 1945.  När bomberna föll över Japan gjorde den intensiva hettan att en del människor helt förångades, tryckvågorna färdades flera mil och slet sönder allt i sin väg. Men den kraften är ingenting mot den förstörelse dagens kärnvapen kan orsaka.

Världen står just nu inför det största kärnvapenhotet sedan kalla krigets slut, enligt Fredsforskningsinstitutet Sipri. Det innebär att vi lever i en värld med stora spänningar inte minst efter uttalanden från Putin som av många tolkats som hot om att använda kärnvapen. Vid den fullskaliga och folkrättsvidriga invasionen av Ukraina, natten till den 24 februari 2022 varnade han omvärlden för ”konsekvenser de aldrig tidigare skådat” om någon skulle lägga sig i.  

I januari i år fanns det 9 576 kärnvapenstridsspetsar i världen redo för användning i militära lager. Det är fler än året innan. Detta visar på ett oroväckande trendbrott. Andelen så kallade operativa kärnvapen har nämligen minskat stadigt de senaste 40 åren men processen med avveckling av kärnvapen går nu åt fel håll, enligt en rapport från Sipri.

Samtidigt har också den svenska politiken för kärnvapennedrustning genomgått stora förändringar som direkt konsekvens av ansökan att bli medlem i Nato. Sverige lämnade till exempel det så kallade humanitära initiativet under översynskonferensen av Icke-spridningsavtalet i augusti 2022, med hänvisning till att Sverige som ansökande Natomedlem inte längre kunde skriva under på att kärnvapen inte ”under några omständigheter får användas”. Regeringens agerande bidrar till att normalisera och legitimera kärnvapen i en tid då vi tvärtom behöver göra allt som står i vår makt för att alla kärnvapen avskaffas. För så länge länder och militära allianser tror att det går att bygga fred och säkerhet med hot om massförstörelsevapen hotas hela mänskligheten av total förödelse. I en värld där Ryssland hotar att använda massförstörelsevapen måste kärnvapenfria länder som Sverige ta täten och sätta press på Ryssland och andra kärnvapenstater att nedrusta, för allas vår säkerhet.

Med Sveriges ansökan till Nato har vår regering just nu ett extra stort ansvar att visa hur Sverige aktivt bidrar till att verka för en värld utan kärnvapen. Svenska Freds har i 140 år arbetat för fred och nedrustning och har engagerat människor mot kärnvapen i generationer.

Vi kräver att Sverige omedelbart: 

  • instiftar en nationell lag som förbjuder kärnvapen på svenskt territorium i freds- och krigstid, inklusive på eventuella framtida utländska militära baser i Sverige. 
  • ansluter sig till FN:s konvention om förbud mot kärnvapen och uppmanar andra att göra det samma. 

Tiden för nedrustning är nu. Sverige kan och måste bedriva en mycket mer aktiv nedrustningspolitik och ta tydligt avstånd från kärnvapen. Bara så kan vi förhindra att fler städer och dess invånare utplånas. Bara så kan vi hedra mänskligheten, och atombombernas oskyldiga offer.

Farshid Ardabili-Farshi, ordförande i Svenska Freds och Skiljedomsförening lokalförening i Nässjö
Åke Eriksson, Farshid Ardabili-Farshi, ordförande i Stockholm Fredsförening
Lisa Norgren Benedictsson, ordförande i TUFF (Svenska Freds lokalförening i Tyresö)
Kersti Freed, ordförande i Svenska Freds Örebro
Kerstin Bergeå, Svenska Freds och Skiljedomsföreningens ordförande

 

TA STÄLLNING MOT KÄRNVAPEN DU MED

 

Bli medlem i Svenska Freds så blir du en aktiv del i vårt arbete för nedrustning, och hållbar fred i världen.

Gå med här!