Home / Upptäck / Försvars- och Säkerhetspolitik / PAX NR 2 2021: EFTER ARABISKA VÅREN: 10 ÅR AV SVENSKA VAPEN TILL DIKTATURER

PAX NR 2 2021: EFTER ARABISKA VÅREN: 10 ÅR AV SVENSKA VAPEN TILL DIKTATURER

2021-07-01

Världens militära utgifter ökade till nästan 2000 miljarder dollar, motsvarande 16 700 miljarder kronor, förra året. Den globala militära upprustningen som driver vapenexporten fortsätter därmed trots pandemin. Nyligen redovisades också statistiken för den svenska vapenexporten 2020. Svenska Freds granskar och analyserar den data som presenteras genom att bland annat kartlägga exporten till diktaturer och icke-demokratier.

10 år har gått sedan den så kallade arabiska våren. Demokratiprotesterna ledde till intensiv debatt i Sverige då det stod klart att Sverige exporterat krigsmateriel till varannan regim i Nordafrika och Mellanöstern, många av dem som nu slog ner folkliga protester med väpnat våld. Det fanns snart en politisk enighet över blockgränserna och 2011 röstade riksdagen för att reglerna för den svenska vapenexporten skulle skärpas. Syftet var tydligt: att sluta beväpna diktaturer.

Förenade arabemiraten, en krigförande diktatur som anklagats för krigsbrott i Jemen, var dock förra året den största mottagaren av svensk krigsmateriel. Nya affärer har dessutom godkänts till Saudiarabien, för första gången på sju år. Många har felaktigt trott att den svenska vapenexporten till landet var permanent stoppad efter den så kallade Saudivapenskandalen. Svenska Freds sammanställning av vapenexporten 2020 visar att krigsmateriel såldes till diktaturer och icke-demokratier för rekordhöga 5,8 miljarder kronor. Det utgör hela 35 procent av exporten. 

– Det är mörka siffror med ofattbara konsekvenser för många civila, säger Tilda Wendefors, projektledare för nedrustningsfrågor på Svenska Freds. 

Demokratikriteriet i det nya regelverket från 2018 har inte implementerats strikt nog för att stoppa exporten av krigsmateriel till diktaturer och länder med omfattande brister i sin demokrati. Dessutom kan vapenexport som anses ha koppling till en tidigare godkänd affär klassas som en följdleverans och bedömas mindre hårt än en helt ny affär. Följdleveranser har länge varit ett av de största kryphålen i regelverket för vapenexport. Andelen vapenexport till icke-demokratier ökade under de första åren med demokratikriterium. Från 7 procent 2017, året innan det nya regelverket trädde i kraft, till 24 procent 2018 och 29 procent 2019. År 2020 gick 35 procent av den svenska vapenexporten till icke-demokratier, enligt Svenska Freds statistik. En stor del av detta är följdleveranser.

Brister i demokratisk status ska påverka bedömningen och utgöra hinder för export, men om det anses finnas ”avsevärda nationella försvars- eller säkerhetspolitiska intressen” kan export beviljas ändå. Sekretessen är stor kring hur detta bedöms och vilka intressen det handlar om i enskilda fall.

– Att vi trots demokratikriteriet fortsätter att beväpna diktaturer är ett enormt politiskt misslyckande. Stora ord om att regelverket är ett av världens striktaste ekar tomt, när en krigförande diktatur ligger i topp bland mottagarländerna av svensk krigsmateriel samtidigt som nya avtal beviljas för vapenexport till Saudiarabien. Verkligheten bakom siffrorna är människor som dödas, tvingas på flykt, drabbas av svält och fråntas sina rättigheter, säger Tilda. 

En expertgrupp inom FN som granskat kriget har sedan länge varnat för systematiska brott mot den internationella humanitära rätten. Genom blockaden av landets hamnar och luftrum har även svält använts som vapen. Senast i september 2020 skrev expertgruppen att länder som exporterar krigsmateriel till de stridande parterna inte kan säkerställa att dessa inte används för att begå krigsbrott. Trots dessa rapporter exporterar Sverige mer krigsmateriel till den saudiledda koalitionen än någonsin: hela 20,4 procent av den totala vapenexporten 2020. Svenska Freds fortsätter att driva på för att vapenexporten till länderna som krigar i Jemen ska stoppas.

– Vi kräver ett omedelbart stopp av all vapenexport, inklusive följdleveranser, till Förenade arabemiraten och Saudiarabien. Att regeringen inte redan stoppat den är häpnadsväckande och ett svek mot löftet att Sverige står på folkens och inte de auktoritära ledarnas sida, säger Tilda.

MIRANDA RUDKLINT, skribent