Home / Upptäck / Försvars- och Säkerhetspolitik / INGA NYA KÄRNVAPEN TILL EUROPA – Lagstifta mot kärnvapen nu!

INGA NYA KÄRNVAPEN TILL EUROPA – Lagstifta mot kärnvapen nu!

2023-01-30
Inom snar framtid ska USA placera ut nya och uppdaterade kärnvapen i Belgien, Tyskland, Italien, Nederländerna och Turkiet. Stridsspetsen B61-12 är en mer avancerad stridsspets jämfört med dem som för närvarande är utplacerade i Europa. Storlekarna på de nya bomberna varierar mellan 0,3 kt till 50 kt (som en jämförelse var bomben över Hiroshima 16 kt och den över Nagasaki 21 kt). De nya bomberna kan detoneras under jorden, vilket ökar deras destruktivitet mot tex underjordiska mål i motsats till bomber som sprängs ovan ytan. De nya bomberna har 20 gånger så stor destruktiv kraft som Hiroshimabomben.
Dessa kärnvapen kommer till Europa i en tid av ökat kärnvapenhot vilket kan öka spänningarna och hotet ytterligare och trots att en majoritet av medborgarna i dessa länder vill att dessa vapen tas bort från sina länder. Även om bomberna är amerikanska och USA behåller uppskjutningsansvaret, skulle de med största sannolikhet släppas av européer. Om USA bestämmer sig för att använda sina kärnvapen i Tyskland, laddas stridsspetsarna på tyska plan och en tysk pilot släpper dem.
De kärnvapen som idag finns i de fem länderna regleras av bilaterala avtal mellan USA och det berörda landet. Dessa avtal är hemligstämplade och placeringen av amerikanska kärnvapen i dessa länder föregicks inte av en demokratisk process eller av demokratiska beslut. Varken ländernas medborgare eller deras parlament var med och beslutade eller informerades om att kärnvapen skulle placeras i dessa länder från första början och har inte heller varit en del av beslutet att uppdatera dessa nya kärnvapen. Regeringarna i Nederländerna, Belgien, Tyskland och Italien vägrar än idag att bekräfta att kärnvapen finns på deras mark och deras regeringar svarar inte på frågor om detta, även när nationella parlamentariker frågar.
Detta förtydligar vikten av en Svenska lagstiftning mot utplacering av kärnvapen på svenskt territorium i och med ett Natomedlemskap. Den enda garanten för svenska folket att kärnvapen aldrig någonsin placeras i Sverige, vare sig av denna eller framtida regeringar, är att instiftar en nationell lag som förbjuder kärnvapen på svenskt territorium, både i freds och krigstid, inklusive på eventuella framtida utländska militära baser i Sverige.