GABRIELLA HAR ORDET

Svenska Freds kärnvapenexpert Gabriella Irsten, skriver om de små stegens politik mot kärnvapen i Sverige, med anledning av den förändrade politiska retoriken under våren 2024.

I en tid av osäkerhet och spänningar i världen öppnar det tidigare militärt alliansfria landet Sverige, med en historiskt stark röst för fred och nedrustning, för att istället gå på avskräckningsstrategin genom kärnvapenanvändning. Under Natoprocessen vidhöll både den tidigare socialdemokratiska regeringen och den nuvarande Moderatledda regeringen att det inte finns skäl att ha permanenta baser eller kärnvapen på svenskt territorium i fredstid.

Men med små steg gör representanter från Moderaterna allt tydligare att tidigare uttalanden snarare handlar om politisk retorik än ett löfte till det svenska folket. En retorik som snabbt kan komma att ändras om Moderaterna får bestämma.

I slutet av maj hölls en riksdagsdebatt om ”vissa säkerhetspolitiska frågor” där kärnvapenfrågan tog stor plats. Debatten blev ännu ett steg närmare en potentiell förändring i svensk ståndpunkt kring kärnvapen och kärnvapen på svensk mark. Redan i P1 Morgon, den 13 maj, öppnade statsministern Ulf Kristersson upp för kärnvapen i Sverige i kris eller krigstid. I debatten förra torsdagen deklarerade den moderata riksdagsledamoten Stefan Olsson sin syn på regeringens ställningstagande om ”inga skäl att ha kärnvapen, eller permanenta baser, på svenskt territorium i fredstid”. Uttalandet kom till våren 2022 i en överenskommelse mellan dåvarande S-regeringen, de borgerliga partierna och SD när Sverige ansökte om Natomedlemskap, enligt Olsson. Olsson förtydligar i riksdagsdebatten att den överenskommelsen är viktigare för Socialdemokraterna än för Moderaterna och att ”överenskommelsen gäller så länge som Socialdemokraterna vill att den ska gälla.” Han uppmanar också Socialdemokraterna att “tänka om.” 

Olsson anser att Sveriges uttalande om att det inte finns några skäl till kärnvapen på svenskt territorium kan tolkas som motsägelsefull i förhållande till Natos kärnvapenpolicy. Utrikesminister Billström sa något liknande i den utrikespolitiska debatten den 20 mars, där han argumenterade att en lagstiftning mot kärnvapen på svenskt territorium skulle underminera och ifrågasätta Natos artikel 5 (kollektivt försvar). Det finns mycket att säga om Moderaternas hållning till kärnvapen men låt oss först bena ut att en nationell lag mot kärnvapen inte på något sätt ifrågasätter artikel 5 eller går emot Natomedlemskapet. Natoländerna Finland, Litauen och Spanien har till exempel nationella lagstiftningar som förbjuder kärnvapen på deras territorium, anser Moderaterna att dessa länder därmed ifrågasätter Natos artikel 5? Därtill så har Natoländerna Norge, Danmark och Island tydliga och instiftade policies om inga kärnvapen på deras mark i fredstid. Norge och Danmark, med lång erfarenhet av att vara Natomedlem, har också valt att referera till sina förbehåll mot kärnvapen i sina DCA-avtal. Något som Sverige inte gjort. 

Olsson fortsatte med att uttrycka tvivel om ”inga permanenta baser i fredstid” genom att bland annat säga att han inte ser negativt på om Nato vill placera en permanent bas i Sverige av strategiska skäl. Liberalerna, ett annat regeringsparti, la till i debatten att de anser att Sverige borde ha permanenta Natobaser i Sverige. För bara lite mer än en månad sen anklagade en annan moderat, Jörgen Berglund från försvarsutskottet,  oss för att skrämmas och sprida felaktigheter i vår debattartikel “DCA-avtalet öppnar för kärnvapen i Sverige” i Aftonbladet, när vi ifrågasatte bland annat regeringens löfte om inga permanenta baser i Sverige eller kärnvapen på svensk territorium i fredstid.

Med Billströms kommentar i den utrikespolitiska debatten, Ulf Kristerssons intervju i P1 Morgon och Olsons inlägg i riksdagsdebatten, så blir de farhågor vi just lyfte i vår debattartikel i Aftonbladet besannade. Det finns ingen tydlig garanti för det svenska folket att denna eller framtida regeringar inte tillåter kärnvapen i Sverige. 

En majoritet av svenska folket vill ha ett policy som förbjuder kärnvapen på svensk territorium. Därför är det så viktigt att vi nu gör vår röst hörd och driver på att Sverige skaffar en nationell lagstiftning mot kärnvapen på svensk mark och att detta även skrivs in och återupprepas i alla relevanta militära avtal vi har med kärnvapenstater, såsom DCA-avtalet. Precis som andra Natoländer har! 

I en tid där Putin hotar med att använda kärnvapen, något som skulle få katastrofala konsekvenser för civila, riskerar ett bejakande av kärnvapen endast att legitimera Rysslands hot och syn på kärnvapen.

Kärnvapen på svenskt territorium skulle, förutom att göra oss till en tydlig måltavla, även kunna leda till att Ryssland börjar placera ut fler av sina kärnvapen i andra länder. Detta skulle förutom den självklara säkerhetsrisken även underminera icke-spridningsavtalet och Sverige skulle vara en del av att sprida kärnvapen och kasta oss tillbaka flera årtionden i kampen mot kärnvapen. 

 

Vill du också påverka för ett Sverige fritt från kärnvapen?