PÅVERKA FÖR ETT KÄRNVAPENFRITT SVERIGE!

VAR MED OCH PÅVERKA FÖR ETT KÄRNVAPENFRITT SVERIGE

I december 2023 undertecknade Sverige och USA ett bilateralt militärt samarbetsavtal, ett så kallat Defense Cooperation Agreement (DCA), som innebär att USA får tillgång till 17 svenska militärbaser. 

Under Natoprocessen vidhöll både den tidigare socialdemokratiska regeringen och den nuvarande Moderatledda regeringen att det inte finns skäl att ha kärnvapen på svenskt territorium i fredstid och att Sverige ska ha samma hållning som Norge och Danmark. Men regeringen har, till skillnad mot Norge och Danmark, valt att inte skriva in ett specifikt förbehåll i DCA-avtalet. Sverige har heller ingen nationell lag mot kärnvapen på svenskt territorium, som t.ex. Natoländerna Finland, Litauen och Spanien har.

I juni kommer riksdagen att rösta om det nya avtalet.

Vi riktar oss nu därför i första hand mot riksdagsledamöter för Moderaterna och Socialdemokraterna, med uppmaning att uppfylla sina löften om inga kärnvapen på svenskt territorium. De måste ta ställning för att ett förbehåll mot kärnvapen på svenskt territorium skrivs in i DCA-avtalet och institutionalisera sitt politiska löfte. Vi uppmanar dem också till att verka för en nationell lag som förbjuder kärnvapen på svenskt territorium, både i freds- och krigstid.

Var med och påverka! Det här kan du göra:

KONTAKTA DIN RIKSDAGSLEDAMOT:

1. Hitta mejladress till riksdagsledamöter på riksdagens hemsida: 

Mejladresser till socialdemokratiska ledamöter hittar du här och mejladresser till moderata riksdagsledamöter hittar du här.

2. Mejla riksdagsledamoten våra krav. Förslag på mejl hittar du nedan.  

Hej,

Jag vill härmed upplysa dig om att Sverige, till skillnad från Norge och Danmark, inte har något förbehåll mot kärnvapen på svenskt territorium i sitt DCA-avtal med USA. 

Under Natoprocessen vidhöll både den tidigare socialdemokratiska regeringen och den nuvarande Moderatledda regeringen att det inte finns skäl att ha kärnvapen på svenskt territorium i fredstid och att Sverige ska ha samma hållning som Norge och Danmark. Men, till skillnad mot Norge och Danmark, har Sverige inget specifikt förbehåll i det svenska DCA-avtalet. 

För att säkerställa att Sverige även i framtiden är kärnvapenfritt måste riksdagen kräva att ett förbehåll, likt Norges och Danmarks, skrivs in i det svenska DCA-avtalet. Jag uppmanar er också att verka för att Sverige instiftar en nationell lag som förbjuder kärnvapen på svenskt territorium, i likhet med Natoländerna Finland, Litauen och Spanien. 

Det är dags för Sverige att försvara sin nedrustningstradition genom att garantera svenska folket att Sverige förblir kärnvapenfritt. Och visa på att det går att ha en självständig nedrustningspolitik som Natomedlem.

Med vänlig hälsning,

VILL DU GÖRA MER?

  • Bli medlem i Svenska Freds och del av kärnvapenmotståndet!
  • Skriv en insändare i en lokaltidning och uppmana riksdagen att försvara sin nedrustningstradition och/eller kräv att regeringen inkluderar ett tydligt förbehåll mot kärnvapen i Sveriges DCA-avtal. Använd dig av vår fakta i frågan.
  • Sprid Svenska Freds inlägg, fakta och debattartiklar på ämnet i sociala medier. Tillsammans ökar vi kunskaperna och engagemanget för nedrustning!

Prata om det! Vardagsaktivismen är en mycket viktig del i vårt fredsbyggande arbete. Att bara diskutera vid middagsbordet, på din arbetsplats eller i skolan gör mycket.

FAKTA I FRÅGAN

I december 2023 undertecknade Sverige och USA ett bilateralt militärt samarbetsavtal, ett så kallat Defence Cooperation Agreement (DCA), som innebär att USA får tillgång till 17 svenska baser. Avtalet reglerar bland annat de amerikanska styrkornas rättsliga status, tillgång till svenska militärbaser och lagring av amerikanska stridsfordon, ammunition och vapensystem i Sverige.

Under Natoprocessen vidhöll både den tidigare socialdemokratiskt ledda regeringen och den nuvarande Moderatledda regeringen att inga kärnvapen ska placeras på svenskt territorium i fredstid och att Sverige därmed skulle ha samma hållning som Norge och Danmark. Trots detta har Sverige, till skillnad från både Norge och Danmark, valt att inte inkludera specifika reservationer mot kärnvapen i vårt DCA-avtal. Finland har en nationell lagstiftning som förbjuder kärnvapen på finskt territorium och Finlands DCA-avtal hänvisar till denna lag. Även Natoländerna Spanien och Litauen har liknande nationella lagstiftningar.

Det är uppseendeväckande att Sverige i alla andra avseenden valt att gå hand i hand med Finland in i Nato, förutom när det kommer till att instifta en nationell lag som förbjuder kärnvapen på svenskt territorium. 

Ett förbehåll i det svenska DCA-avtalet skulle stärka den nordiska regionen och bidra till en gemensam avspänning gentemot ryska kärnvapen. Det skulle vara solidariskt mot våra grannländer som tagit tydligt avstånd. Norge anser bland annat att deras policys har “bidragit till att minska konflikter och lätta på spänningar”. 

Vi har fått höra att den svenska hållningen är tydlig, men vi håller inte med. Politisk retorik och positioner kan svänga snabbt och kraftigt, det lärde vi oss inte minst av Natoprocessen. Svenska Freds kräver ett skriftligt förbehåll mot kärnvapen på svenskt territorium för att det svenska folket ska ha en garanti för att varken denna eller framtida regeringar inte kommer välja att tillåta utplacering av kärnvapen i Sverige. Och svenska folket håller med, opinionsundersökningar visar att en majoritet inte vill ha kärnvapen på svensk territorium och att det behövs en tydlig policy. 

För att DCA-avtalet ska träda i kraft krävs att riksdagen godkänner det. Omröstning i riksdagen väntas ske i juni.

Svenska Freds bildar opinion och påverkar politiskt för att Sverige ska instifta en nationell lag som förbjuder kärnvapen på svenskt territorium, både i freds och krigstid, samt för att ett förbehåll mot kärnvapen skrivs in i Sveriges DCA-avtal med USA. Här kan du läsa mer om Svenska Freds ståndpunkter och vårt remissvar till regeringen. 

Har du frågor? Mejla info@svenskafreds.se.