Home / Upptäck / Fred och Säkerhet / PAX 1/17: FELAKTIGA ANKLAGELSER GAV CHANS TILL DEBATT

PAX 1/17: FELAKTIGA ANKLAGELSER GAV CHANS TILL DEBATT

2017-03-09

I januari anklagades Svenska Freds felaktigt för att ha spridit rysk desinformation. Men det som började som en oroande nyhet slutade med en debatt om den demokratiska vikten av olika perspektiv.  

– Den här typen av anklagelser kväver debatten och riskerar att skapa en väldigt ensidig säkerhets- och försvarsdebatt där endast den rådande säkerhetspolitiken får tas på allvar. Alla som kommer med kritik eller försöker nyansera debatten avfärdas. Det är en fara för demokratin, säger Agnes Hellström.

Samma söndag som Folk och försvars rikskonferens i Sälen inleddes, skrev TT (Tidningarnas telegrambyrå) om en vetenskaplig artikel i Journal of Strategic Studies, skriven av Martin Kragh och Sebastian Åsberg, forskare respektive tidigare praktikant på Utrikespolitiska institutet. Artikeln handlar om hur Ryssland påverkar den svenska säkerhetspolitiska debatten, och en del i artikeln som lyftes av TT handlade om att bland annat Svenska Freds skulle ha spridit desinformation i debatten om värdlandsavtalet med Nato.

Nyheten fick stor spridning i Sverige, och under veckan också internationellt när Radio Sweden intervjuade Sebastian Åsberg och anklagelserna mot Svenska Freds upprepades. Den brittiska tidningen the Guardian skrev om intervjun och länkade till den.

Det var fler än Svenska Freds som pekades ut och artikeln fick omfattande kritik under dagarna som följde. Svenska Freds gick igenom vilka uppgifter som föreningen skulle ha spridit och kunde visa att de noter som artikeln hänvisade till inte gav någon grund för anklagelserna.

Till exempel hävdades att Svenska Freds skulle ha sagt att värdlandsavtalet innebar att kärnvapen kunde placeras på svensk mark. Det stämde inte. Däremot hade Svenska Freds krävt förtydliganden kring detta, eftersom kärnvapen ingår i Natos doktrin och det inte finns något förbud i svensk lag mot att kärnvapen förs in i Sverige.

Svenska Freds publicerade en text på hemsidan där källhänvisningarna gicks igenom, och den visade att anklagelserna inte stämde. Föreningen blev kontaktad av Martin Kragh som senare samma vecka skrev ett förtydligande på UI:s hemsida där han klargjorde att formuleringen om bland annat Svenska Freds blivit felaktig.

TT skrev en text om Kraghs förtydligande, en text där Svenska Freds friades från anklagelserna. Texten fick stor spridning i Sverige.

Radioprogrammet Medierna tog också upp artikeln, kritiken mot den och att Svenska Freds anklagats utan grund.

Samma dag skrev Agnes Hellström, Svenska Freds ordförande, och Pierre Schori en debattartikel i Aftonbladet. Artikeln från UI-forskarna beskrevs som problematisk också för att den är en del av en större mycket negativ trend i den säkerhetspolitiska debatten, där uppgifter antigen anses vara obestridliga fakta eller propaganda. Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist tillhör dem som anklagat kritikerna av värdlandsavtalet för att sprida falska uppgifter och som på årets Folk och försvar sade att de som uppskattar split och splittring i försvars- och säkerhetspolitiken möjligen är eventuella antagonister, som i så fall har sin bas någon annanstans än i Sverige.

– Vi är ju vana, men risken är att de här alternativa sanningarna, att vi agerar på någon annans uppdrag, får fäste, och det kan skada vår trovärdighet, säger Agnes Hellström.

– Samtidigt tydliggjorde debatten kring den här artikeln att vi inte sprider falsk information. Vi kunde bemöta det här på ett sätt som stärkte oss och som lyfte en otroligt viktig diskussion om hur en demokratisk debatt fungerar. Vi kunde visa att det finns flera perspektiv och flera sätt att se på säkerhet.

Hon var på väg till Folk och försvars rikskonferens i Sälen när nyheten kom. Det blev en svettig söndag innan hon hunnit gå igenom vad anklagelserna bestod av. Det var tufft nog ändå att begå rikskonferens-premiär. Hon bemöttes som en främmande fågel.

– Jag fick raka frågor om det, om varför jag var där, jag som ”inte trodde på det här”. Det kan vara skrämmande men är också en trigger, det tänder en gnista att slipa argumenten och fortsätta tala om nedrustning och mänsklig säkerhet.

EVA KELLSTRÖM FROSTE

Pax nr 1 2017