PAX: FREDSPROFESSORN, CHANS TILL DEBATT EFTER FELAKTIGA ANKLAGELSER OCH VÄRNPLIKT PÅ VÄG TILLBAKA

Pax nr 1 2017 träffar fredsprofessorn Peter Wallensteen, intervjuar Jerker Dahne om hans tid i vapenvägrarjouren och berättar om veckan när Svenska Freds felaktigt blev anklagat för att sprida rysk desinformation.

I Pax nr 1 2017

För 50 år sedan fick Peter Wallensteen en avgörande insikt i hur grym människan kan vara. Strax därpå blev han inspirerad av Johan Galtung på fredsforskningsinstitutet i Oslo till att tro på fredsforskningens möjligheter. Peter Wallensteen blev Sveriges första fredsprofessor och är aktuell med en bok om nordisk medling.

Värnplikten är på väg tillbaka. Svenska Freds har arbetat för rätten att vägra vapen och mot allmän värnplikt i princip sedan den infördes. Pax intervjuar Jerker Dahne om tiden i vapenvägrarjouren.

I årets första Pax berättar vi också om veckan när Svenska Freds felaktigt blev anklagat för att sprida rysk desinformation. Den förra ärkebiskopen KG Hammar skriver krönika om uppropet för att Svenska kyrkan ska ta ställning mot vapenexport.

LÄS PAX HÄR

Hela tidningen kan läsas här:

Här hittar du alla artiklar i Pax