Home / Upptäck / Fred och Säkerhet / SVENSKA FREDS DELTAR PÅ PLATS PÅ DET FÖRSTA STATSPARTSMÖTET MOT KÄRNVAPEN I WIEN

SVENSKA FREDS DELTAR PÅ PLATS PÅ DET FÖRSTA STATSPARTSMÖTET MOT KÄRNVAPEN I WIEN

2022-06-17

Den 21-23 juni samlas 100 regeringar i Wien för det första statspartmötet för FN:s konvention om förbud mot kärnvapen, som trädde i kraft den 22 januari 2021. Sverige, som står utanför förbudet, deltar som observatör. Svenska Freds är på plats i Wien för att bevaka och fortsätta påverka.

av Miriam Refai

Svenska Freds deltar i delegationen för den internationella kampanjen, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), på plats i Wien. På dagordningen för statspartsmötet står bland annat att utveckla rutiner för hjälp till offer för användning eller testning av kärnvapen och arbetet med att få fler stater att ansluta sig till avtalet, i och med det ökade kärnvapenhotet. I en rapport som SIPRI släppte tidigare i veckan så slås det fast att antalet kärnvapen i världen förväntas öka, och därmed risken för att de används.

– Trots motstånd från kärnvapenstaterna så samlar mötet länder som är ledande i arbetet för global kärnvapennedrustning, många av dem med förstahandserfarenhet av kärnvapnens katastrofala konsekvenser. Det krävs ett enat och modigt svar emot kärnvapenstaternas och deras allierade, Sverige måste ansluta sig till den gruppen. För fredens, människans och miljöns skull, säger Gabriella Irsten, ansvarig för frågor om hållbar fred och säkerhet på Svenska Freds och på plats i Wien för statspartsmötet.

TPNW, Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, trädde i kraft den 22 januari 2021 och är det första globala avtalet som förbjuder kärnvapen och kärnvapenanvändning. Sveriges regering beslutade 2019 att inte gå med i förbudet och det är första gången någonsin som Sverige står utanför ett multilateralt nedrustningsavtal.

Sverige kommer delta som observatör under mötet.

– Vi kommer bevaka Sveriges observatörskap på plats och fortsätta verka för att Sverige ska skriva under avtalet och ratificera förbudet, något som har blivit än viktigare sedan Natoansökan skickades in, säger Gabriella Irsten.

Statspartsmötet är den första internationella regeringskonferensen om kärnvapen sedan Rysslands folkrättsvidriga invasion av Ukraina och hot om kärnvapenanvändning.

– Vi förväntar oss att stater fördömer Rysslands hot och gör en plan för hur de ska gå vidare med kärnvapennedrustning. En majoritet av världens regeringar måste också tydligt fördöma kärnvapenstaternas och Natoländernas ökade beroende och legitimering av kärnvapen, säger Gabriella Irsten.

2017 tilldelades ICAN (som Svenska Freds är en del utav) Nobels Fredspris för sitt arbete mot kärnvapen.

PRESSKONTAKT:

Gabriella Irsten, Ansvarig för frågor om hållbar fred och säkerhet
gabriella.irsten@svenskafreds.se
073-093 85 07
Pressbild på Gabriella Irsten finns HÄR.

Maja Landin, Pressekreterare
maja.landin@svenskafreds.se
070-763 48 57

PRESSACKREDITERING:

Pressackreditering för statspartmötet för FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen den 21-23 Juni hanteras av FN informationsavdelning: Mer info om detta kan hittas här: Media – UNODA Meetings Place

Pressackreditering för media till den humanitära konferensen den 20 juni hittar ni här: bmeia.gv.at