PAX: FREDSTEATER I SÄLEN

I januari varje år bjuder Folk och Försvar in till en rikskonferens i Sälen för att under några dagar på Högfjällshotellet diskutera Sveriges försvars- och säkerhetspolitik. Svenska Freds har under flera år efterlyst ett mer inkluderande samtal där andra perspektiv än den militära synen på säkerhet lyfts i debatten. För att bidra till en mer nyanserad bild av säkerhet tog Svenska Freds initiativ till att bjuda in skådespelaren Robert Fux för en specialuppsättning av Stina Oscarsons tolkning av nobelpristagerskan Bertha von Suttners bok ”Ned med vapnen”.

I januari varje år bjuder Folk och Försvar in till en rikskonferens i Sälen för att under några dagar på Högfjällshotellet diskutera Sveriges försvars- och säkerhetspolitik. Svenska Freds har under flera år efterlyst ett mer inkluderande samtal där andra perspektiv än den militära synen på säkerhet lyfts i debatten. För att bidra till en mer nyanserad bild av säkerhet tog Svenska Freds initiativ till att bjuda in skådespelaren Robert Fux för en specialuppsättning av Stina Oscarsons tolkning av nobelpristagerskan Bertha von Suttners bok ”Ned med vapnen”. Pjäsen har satts upp på Stadsteatern under hösten men nu fick 25 besökare chansen att komma till Svenska Freds ordförande Agnes Hellströms hotellrum för en unik upplevelse.

– Målet med föreställningen var att väcka publikens tankar kring de militaristiska grundantaganden som ofta tas för självklara. De största hoten mot oss och planeten idag kan inte mötas med militära medel, säger Agnes Hellström.

Robert Fux spelade alla rollerna i pjäsen om den österrikiska officersdottern Martha vars liv präglas av krig och död. Martha börjar ifrågasätta de rådande normerna kring militarism och könsroller men hennes tankar tas inte på allvar av hennes samtid och hon blir avfärdad som naiv.

– Bertha von Suttners analys från 1889 är fortfarande aktuell då det är samma retorik och tankemönster som dominerar den säkerhetspolitiska debatten vi ser här i Sälen idag, säger Agnes Hellström. Maud Holma von Heijne är generalsekreterare på Folk och Försvar och hon välkomnar Svenska Freds initiativ till teaterföreställningen.

– Jag tycker att det var ett jättebra initiativ och något som gärna får komma igen på framtida konferenser.

Maud Holma von Heijne menar att det är svårt att få alla besökare på Rikskonferensen nöjda.

– Ett av våra mål är att skapa engagemang kring våra frågor och det är bra att det kommer synpunkter på innehållet i konferensen. Vi försöker alltid skapa en balans i programmet och samtidigt som vi fått kritik i år för att mänsklig säkerhet saknades var det andra röster som tyckte att det var för lite fokus på de militära perspektiven.

Text: Kajsa Sörman

Artikeln var en del Fredstidningen Pax nr 1 2019
Läs hela tidningen