Home / Upptäck / Fred och Säkerhet / RIS OCH ROS: NATO OCH VAPEN I FOKUS

RIS OCH ROS: NATO OCH VAPEN I FOKUS

2023-03-14

Denna gång år RIS till Tobias Billström för att han inte fördömer Turkiets folkrättsvidriga attacker mot Syrien. ROS går till Peter Hultqvist , Lars Isacsson och Sofie Eriksson för motionen som kräver ökad transparens för lobbyister i riksdagen.

I november 2022 inledde Turkiet i strid med folkrätten en militär offensiv mot kurdiska områden i Syrien och Irak. Sveriges utrikesminister Tobias Billström har inte fördömt Turkiets militära angrepp och överlåter frågan om vapenexport till landet till Inspektionen för strategiska produkter (ISP). Sveriges Natoansökan stärker ”i hög grad” skälen att tillåta vapenexport till Turkiet, enligt ISP, som nu åter beviljar tillstånd för export av krigsmateriel dit. 

Reaktionerna på den militära offensiven 2022 skiljer sig kraftigt från 2019 när Turkiet attackerade kurdiska områden i Syrien. Då fördömde en enig riksdag invasionen och ISP stoppade som följd all svensk vapenexport till Turkiet.

RIS går till utrikesminister Tobias Billström för att han inte fördömer Turkiets folkrättsvidriga attacker mot Syrien. Det är tydligt att Sveriges Natoansökan påverkar viljan att stå upp för internationell rätt och de människor som faller offer för Turkiets angrepp. Vi uppmuntrar Billström att fördöma angreppet och stå upp för internationell rätt. Det stödet måste vara kompromisslöst.

I november 2022 lämnade de socialdemokratiska riksdagsledamöterna Peter Hultqvist, Lars Isacsson och Sofie Eriksson in en motion som kräver transparens för lobbyister i riksdagen, där vapenindustrins lobbyansträngningar särskilt lyfts fram. Det är vanligt att kapitalstarka företag anlitar PR-byråer och konsulter för att påverka beslutsprocesser. Som tidigare försvarsminister har Hultqvist stor insyn i frågan.
För att minska risken för gråzoner där kapitalstarka intressen gör sig gällande utan att vara synliggjorda är det rimligt med någon form av regelverk kopplas till Sveriges riksdag.”. Detta skulle inkludera krav på registrering som PR-byrå eller konsult samt redovisning av uppdragsgivare och ekonomi.

ROS går till Peter Hultqvist, Lars Isacsson och Sofie Eriksson för motionen som kräver ökad transparens för lobbyister i riksdagen. Vi uppmuntrar fler riksdagsledamöter att uppmärksamma och ifrågasätta vapenindustrins omfattande lobbyansträngningar och kräva ökad transparens för lobbyister.

 

SKICKA RIS OCH ROS!

Så här gör du:

  • Ladda ner breven i kolumnen till höger.
  • Skriv ut hemma på din skrivare.
  • Frankera och skicka.
  • Är du redan Påtryckare för fred så har vi även skickat hem vykort till dig!

 

Risbrev pdf
Till:
Tobias Billström
Utrikesdepartementet
103 33 Stockholm

Rosbrev pdf
Till:
Peter Hultqvist
Sveriges riksdag
100 12 Stockholm

 

BLI PÅTRYCKARE DU MED!

Vill du också bli Påtryckare för Fred och delta i kampen för hållbar fred genom aktioner som den här? Det kostar 60 kr/år att vara Påtryckare för att vi ska kunna betala för utskrifter och porto, men ge gärna en extra gåva om du har möjlighet!

Bli Påtryckare här!