Home / Upptäck / Försvars- och Säkerhetspolitik / RIS OCH ROS: AFGHANISTAN I FOKUS

RIS OCH ROS: AFGHANISTAN I FOKUS

2021-09-29

Nu är årets andra RIS och ROS utsedda med Afghanistan i fokus.

Ris och ros

Nu är årets andra RIS och ROS utsedda med Afghanistan i fokus.  I höst är det 20 år sedan USA inledde den militära insatsen i Afghanistan som en del av “kriget mot terrorismen” och det är tydligt att insatsen är ett misslyckande.

Militära insatser har fått långt mycket mer resurser än civila insatser för att  bygga hållbar fred. Ett tydligt problem är att biståndsarbetet och det militära arbetet har sammankopplats och sammanblandats, vilket fått negativa konsekvenser för biståndsaktörer. Enligt Sida har den militära insatsen inte säkerställt, utan snarare försvårat, viktiga politiska processer. Även den utredning av Sveriges insatser i Afghanistan som presenterade sina slutsatser 2017 visade att den svenska militära insatsen inte bidragit till hållbar säkerhet. Det enda mål som ansågs uppfyllt är Sveriges trovärdighet och förmåga som deltagare i internationella militära insatser.

Allt detta verkar dock ha undgått majoriteten av riksdagens partier. Under riksdagsdebatten om händelseutvecklingen i Afghanistan den 13/9 var det endast ett parti (V) som lyfte problemet med militär-civil sammanblandning och på allvar kritiserade Sveriges militära närvaro.  

RIS till Sveriges riksdag 

Vår RIS går därför till riksdagen som gång på gång förlängt den militära insatsen. När misslyckandet nu är ett faktum är det anmärkningsvärt att endast ett av riksdagens åtta partier varit kritiskt mot den militära insatsen och lyft dess negativa konsekvenser för biståndet. Vi välkomnar att det nu talas om en ny utredning men uppmanar fler partier att erkänna det uppenbara: militära medel kan inte bygga hållbar fred.

ROS till Svenska Afghanistankommittén

ROS går till Svenska Afghanistankommitén (SAK) för deras outtröttliga arbete i Afghanistan och för att de flera gånger belyst hur de militära insatserna försvårat arbetet för bistånds-och civilsamhällesorganisationer.

Bli en påtryckare för fred!

Vill du också bli Påtryckare för Fred och delta i kampen för hållbar fred genom aktioner som den här? Läs mer här

Risbrev pdf
Sveriges Riksdag talmannen@riksdagen.se

Postadress:

Sveriges riksdag
100 12 Stockholm

Rosbrev pdf

Svenska Afghanistankommittén info@sak.se

Postadress:

Svenska Afghanistankommittén
Malmgårdsvägen  63
SE-116 38 Stockholm