Home / Upptäck / Fred och Säkerhet / NYTT SPECIALNUMMER AV FREDSTIDNINGEN PAX

NYTT SPECIALNUMMER AV FREDSTIDNINGEN PAX

2019-12-05

Vad kostar freden? Det frågar vi oss i det här specialnumret av Pax som vi ägnar åt hållbar fred – och vilka investeringar världen behöver för att nå dit. För krig och fred, rättigheter och orättvisor uppstår inte av sig själva. De skapas av oss människor och handlar om vilka val och prioriteringar vi gör.

Fredstidningen Pax nr 4 2019
Fredstidningen Pax nr 4 2019

Vad kostar freden? Det frågar vi oss i det här specialnumret av Pax som vi ägnar åt hållbar fred – och vilka investeringar världen behöver för att nå dit. För krig och fred, rättigheter och orättvisor uppstår inte av sig själva. De skapas av oss människor och handlar om vilka val och prioriteringar vi gör. Vi kan välja att förhålla oss till fred som en avlägsen dröm och utopi eller något fullt realistiskt och uppnåeligt. Det handlar på många sätt om vad vi väljer att investera våra resurser i.

Vi hoppas att du ska läsa det här numret av Pax – som går ut i tryckt form till alla medlemmar i Svenska Freds – med stort intresse! Och ta gärna chansen att själv investera i en fredligare värld på www.kickstartworldpeace.com

Trevlig läsning!

Innehåll:

Intervju: ”Vi tjänar enormt mycket på fred”

Att de humanitära konsekvenserna av krig är enorma råder inget tvivel om. Men varför behöver vi mäta krig och fred i ekonomiska termer? Vi har pratat med Marcel Smits, programchef för Europa på the Institute for Economics and Peace (IEP), om vikten av att sätta ett pris på världsfreden.

Läs intervjun

Så kan vi tänka nytt kring säkerhetspolitik

Den säkerhetspolitiska debatten – både i Sverige och globalt – utgår oftast från statens säkerhet som ska försvaras med militära medel snarare än mänsklig säkerhet. Men för att på ett effektivt och meningsfullt sätt ta oss an de hot världen står inför krävs ett brett perspektiv på vad säkerhet är. Här ifrågasätter professor Carol Cohn på vilka grunder makthavare fattar säkerhetspolitiska beslut och frågar: Vad skulle hända om varje krona som investerades i militär upprustning matchades med en lika stor investering i mänsklig säkerhet?

Läs texten

Hallå där Linda Åkerström

I mitten av oktober stoppade Sverige all vapenexport till Turkiet. Vad innebär det här beslutet? Här berättar Linda Åkerström, ansvarig för nedrustningsfrågor på Svenska Freds och författare till boken ”Den svenska vapenexporten”, mer om bakgrunden till beslutet.

Läs intervjun

Krönika: Hållbar fred går att nå om vi investerar rätt

Vad kostar freden? Det frågar sig Karin Wall Härdfeldt, generalsekreterare för Svenska Freds, i den här texten. 2018 var världens militära utgifter 1 822 miljarder dollar. Världens samlade bistånd per år är cirka 130 miljarder dollar. Tänk om situationen vore den omvända. Det är fullt rimligt och högst realistiskt att tänka att om vi satsar mindre på militära utgifter världen över och mer på att investera i att med ickevåld förebygga väpnade konflikter och komma till rätta med konflikters grundorsaker skulle världen vara betydligt fredligare.

Läs krönikan