Home / Upptäck / Fred och Säkerhet / PAX: HÅLLBAR FRED GÅR ATT NÅ OM VI INVESTERAR RÄTT

PAX: HÅLLBAR FRED GÅR ATT NÅ OM VI INVESTERAR RÄTT

2019-12-03

Vad kostar freden? Det frågar sig Karin Wall Härdfeldt, generalsekreterare för Svenska Freds, i den här krönikan som publicerades i Pax nummer 4 2019.

Karin Wall Härdfeldt, generalsekreterare för Svenska Freds
Karin Wall Härdfeldt, generalsekreterare för Svenska Freds

Vad kostar freden? Det frågar vi oss i det här specialnumret av Pax som vi ägnar åt hållbar fred – och vilka investeringar världen behöver för att nå dit. För krig och fred, rättigheter och orättvisor uppstår inte av sig själva. De skapas av oss människor och handlar om vilka val och prioriteringar vi gör. Vi kan välja att förhålla oss till fred som en avlägsen dröm och utopi eller något fullt realistiskt och uppnåeligt. Det handlar på många sätt om vad vi väljer att investera våra resurser i. “Världen är överbeväpnad och freden underfinansierad”, som FN:s tidigare generalsekreterare Ban Ki-moon vid upprepade tillfällen konstaterade.

2018 var världens militära utgifter 1 822 miljarder dollar. Världens samlade bistånd per år är cirka 130 miljarder dollar. Tänk om situationen vore den omvända. Det är fullt rimligt och högst realistiskt att tänka att om vi satsar mindre på militära utgifter världen över och mer på att investera i att med ickevåld förebygga väpnade konflikter och komma till rätta med konflikters grundorsaker skulle världen vara betydligt fredligare. Vi önskar att fler reflekterade över vad världens resurser investeras i och hur det skulle kunna se ut om vi gjorde annorlunda. Därför har Svenska Freds dragit i gång kampanjen Kickstart World Peace där vi utmanar idén om vad som är möjligt.

Vi vill få människor att ifrågasätta hur våra gemensamma resurser investeras och ta ställning för att en annan väg faktiskt är möjlig. Kampanjen har vi bland annat baserat på beräkningar från the Institute for Economics and Peace (IEP) som årligen tar fram en grundlig rapport över effekterna av fredsarbete och konflikters kostnad. Deras beräkningar visar att kostnaden för väpnad konflikt uppgick till 1,02 biljoner dollar 2017. En av deras slutsatser är att varje amerikansk dollar som investeras i att bygga fred i konfliktdrabbade länder sänker kostnaden för konflikt med sexton dollar.

I det här numret av Pax intervjuar vi Marcel Smits från IEP om varför det är så viktigt att prata om krig och fred i termer av ekonomi. Han menar att de flesta inte inser hur stor ekonomisk skada våld och konflikt orsakar och hur otroligt mycket vi kan tjäna på att världen blir mer fredlig. Att prata om fred och konflikt ur ett ekonomiskt perspektiv är också något som kan vända på perspektiven för makthavare som får ett större incitament att satsa på fredsbyggande insatser.

Vänder på perspektiven gör också professor Carol Cohn – årets Olof Palme-professor och till vardags professor och forskare vid University of Massachusetts i Boston. Hon är ledande inom forskningen kring genus i global politik, väpnad konflikt och säkerhet och ifrågasätter i en av texterna i det här numret på vilka grunder makthavare fattar säkerhetspolitiska beslut. Vad skulle hända om varje krona som investerades i militär upprustning matchades med en lika stor investering i mänsklig säkerhet? frågar hon sig.

Vi hoppas att du ska läsa det här numret av Pax – som går ut i tryckt form till alla medlemmar i Svenska Freds – med stort intresse! Och ta gärna chansen att själv investera i en fredligare värld genom att pyssla ihop en julklapp som innehåller 100 procent fred. Instruktioner hittar du längst bak i tidningen.

Karin Wall Härdfeldt, generalsekreterare på Svenska Freds