AGNES HAR ORDET: NÄR POLITIKEN SVIKER ORGANISERAR VI OSS

Vad gör vi när politiken inte återspeglar folkviljan, när beslutsfattarna slutat lyssna? Det är inte första gången vi ställer oss frågan, men i början av ett nytt decennium är den extra aktuell.

Vad gör vi när politiken inte återspeglar folkviljan, när beslutsfattarna slutat lyssna? Det är inte första gången vi ställer oss frågan, men i början av ett nytt decennium är den extra aktuell.

Den 25 mars är det fem år sedan den Saudliedda koalitionens krigföring i Jemen inleddes. Över 85 000 barn har dött, miljoner människor lever i stor utsatthet och svält. Men trots det brutala kriget och dess konsekvenser för civila har Sveriges regering valt att inte stoppa den svenska vapenexporten till de stridande parterna i Jemen.

I augusti har 75 år gått sedan atombomberna släpptes över Hiroshima och Nagasaki och 100 000-tals människor dödades på ett ögonblick. Men trots den unika chansen att förbjuda kärnvapen har Sverige valt att inte stödja FN:s konvention om ett förbud.

Folkviljan är stark. 70 procent av svenskarna vill stoppa vapenexporten till kriget i Jemen och 78 procent vill förbjuda kärnvapen. Det visar opinionsundersökningar från Rädda Barnen och Olof Palmes Internationella Center från hösten 2019.

Vad gör vi när beslutsfattarna duckar folkviljan?

Vi organiserar oss.

I skrivande stund kan Göteborg bli första stad i Sverige att ställa sig bakom ett förbud mot kärnvapen, genom ICAN Cities Appeal. Tack vare lokalt engagemang, från bland annat Svenska Freds lokalförening, är en motion och ett medborgarförslag uppe för omröstning i kommunfullmäktige. Många städer i andra länder har redan anslutit sig, Paris och Washington är två exempel.

Den 1 april har vapenföretaget Saab årsstämma. Inom kort väntas deras stridsledningssystem Globaleye levereras till Förenade Arabemiraten, som är en av de krigförande parterna i Jemen. När motioner började trilla in till Svenska Freds kansli inför vår egen kongress i maj, ställde vi oss frågan: Borde inte vi ha samma möjlighet att få upp viktiga frågor på dagordningen, som aktieägare
i Saab?

Vi testade och för ett par veckor sedan när kallelsen gick ut, fanns vårt inskickade ärende med. Som allra sista punkt på dagordningen ska Saabs bolagsstämma fatta beslut ”om förslag från aktieägaren Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen om att Saab, i enlighet med

Agenda 2030 mål 16 om att motverka alla former av våld och dödligt våld, upphör med all försäljning och leverans av krigsmateriel till krigförande länder”.

När politikerna tvekar inför att fatta beslut för nedrustning och fred får vi använda de verktyg som finns. Saab är ett företag med en uttalad målsättning att bidra till en hållbar värld. Det är en rimlig fråga att ställa till ägarna om de anser att vapenförsäljning till krig är förenligt med det. På samma sätt kan ICAN Cities Appeal få fart av rätt beslut i Göteborg. Stad efter stad kan ta efter, med Göteborg som både stöd och exempel, och förhoppningsvis blir kravet på regeringen till slut för starkt för att stå emot.

För om vi lyssnar på opinionen vill den stoppa den svenska vapenexporten till krig. Den vill förbjuda kärnvapen när chansen äntligen finns. Och när den politiska viljan saknas fortsätter vi att hitta nya vägar mot fredliga beslut.

Agnes Hellström, ordförande i Svenska Freds