Home / Upptäck / Fred och Säkerhet / PRESSMEDDELANDE 15/11: Stora risker för civilsamhället om yttrandefriheten inskränks

PRESSMEDDELANDE 15/11: Stora risker för civilsamhället om yttrandefriheten inskränks

2022-11-15

Onsdag 16 november ska riksdagen rösta om regeringens förslag om ändringar i grundlagen som innebär att utlandsspioneri kriminaliseras och införs som tryck- och yttrandefrihetsbrott (prop 2021:2255) I korthet blir det brottsligt att röja uppgifter gällande internationella samarbeten som stör Sveriges relation till andra länder.

Det har redan framförts i media hur förslaget kan begränsa den journalistiska granskningen av Sveriges deltagande i internationella samarbeten som Nato, EU och FN och att det skulle riskera att visselblåsare och andra viktiga källor för granskande journalister tystnar. Svenska Freds ser med oro att ändringen också kan drabba organisationer i det civila samhället. 

– Om grundlagsändringen röstas igenom i riksdagen skulle det begränsa yttrandefriheten och göra det mycket svårt att granska Sveriges vapenexport och Sveriges militära samarbeten i framtiden. Oegentligheter och kontroversiella beslut om svenska vapenexportaffärer riskerar att aldrig nå offentlighetens ljus, säger Svenska Freds policychef Linda Åkerström.

Svenska Freds menar att det är  en stor och allvarlig sak att ändra i våra grundlagar och att den föreslagna förändringen fram till för någon vecka sedan fått alltför liten uppmärksamhet. Lagförslaget lades fram av en enmansutredning 2017 och när det gick ut på remiss fanns inte en enda freds-, demokrati- eller människorättsorganisation på listan av remissinstanser.

Mycket har också förändrats sedan tiden för remissrundan. Sedan dess har Sverige ansökt om medlemskap i Nato, en av de organisationer det blir svårare att granska i och med lagändringen. Listan på Sveriges militära allierade är på god väg att också inom kort innefatta de odemokratiska länderna Turkiet och Ungern.

För organisationer som Svenska Freds innebär den föreslagna förändringen ett minskat demokratiskt utrymme att bedriva sitt arbete. Militära samarbeten och vapenhandel är politikområden som redan är omgärdade av stor sekretess och där möjligheterna till ansvarsutkrävande är begränsade.

– Transparensen vad gäller den militära sfären behöver öka, inte minska. Vi har i decennier kritiskt granskat den svenska vapenexporten och bidragit till att avslöja kontroversiella vapenaffärer. Om detta arbete blir olagligt riskerar oegentligheter att aldrig nå medborgarna och debatten kraftigt begränsas. Risken för självcensur hos organisationer som Svenska Freds skulle bli överhängande liksom att viktiga visselblåsare i större grad skulle tveka att våga vända sig till oss och till media, säger Svenska Freds ordförande Kerstin Bergeå.

Presskontakt:
Maja Landin
Pressekreterare
maja.landin@svenskafreds.se
070-763 48 57

 

Pressbilder finns att hämta här