Home / Upptäck / Fred och Säkerhet / Pressmeddelande: Eldh-Ekblads Fredspris till Beatrice Fihn

Pressmeddelande: Eldh-Ekblads Fredspris till Beatrice Fihn

2021-04-15

Fredspriset tilldelas Beatrice Fihn för att hon med uthållighet, glädje och stor skicklighet bidragit till att kärnvapen sedan 22 januari 2021 är förbjudna enligt internationell lag. 

Den pågående pandemin har visat hur lite vapen skyddar oss när de nya globala hoten slår till på allvar. Kärnvapen kan inte rädda oss från pandemier, klimatförändringar, växande ekonomiska klyftor, eller urholkning av demokrati. Det är därför en otrolig ära att bli tilldelad Eldh-Ekblads fredspris, eftersom arbetet med förbudet mot kärnvapen handlar om att skapa en fredligare och tryggare värld. Priset gör mig ännu mer motiverad att tillsammans med Svenska Freds arbeta för att Sverige ska skriva på förbudet, säger Beatrice Fihn, generalsekreterare International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN.

Priset delas ut av Svenska Freds till den som under den föregående treårsperioden verkat för fred och samförstånd mellan människor och mot rädslor, aggressivitet eller upprustning. Priset delades första gången ut 1960 till författaren Per Anders Fogelström för hans arbete med att stoppa Sveriges planer på att skaffa egna kärnvapen.

Beatrice Fihn och ICAN har satt nedrustningsfrågan högt på den globala agendan. FNs kärnvapenförbud är en seger som kärnvapenöverlevare och civilsamhället kämpat för i 75 år. Förändring tar tid men på samma sätt som vi stoppade svenska kärnvapen på 1960-talet kommer vi tillsammans att förändra Sveriges inställning till att förbjuda kärnvapen, säger Agnes Hellström, ordförande för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.

ICAN, The International Campaign to Abolish Nuclear weapons, tilldelades Nobels Fredspris 2017 för arbetet med att uppmärksamma kärnvapens katastrofala humanitära konsekvenser, och för arbetet med att få till ett internationellt förbud. FNs konvention om förbud mot kärnvapen blev internationell lag den 22 januari 2021, 90 dagar efter att den 50e staten ratificerat avtalet. Eld-Ekblads fredspris delas ut vid en ceremoni den 24 april 2021, i samband med Svenska Freds digitala inspirationsdag och extrakongress.

Om Eldh-Ekblads fredspris
Fredspriset instiftades 1960 till minne av Nils Eldh och Signe Ekblad-Eldh. Enligt reglerna ska ”ett årligt penningpris delas ut till den svenska författare eller föreläsare, som i sin verksamhet under den treårsperiod, som ska ha föregått prisutdelningen, i fredsvänlig anda bäst kartlagt de psykologiska och materiella orsakerna till krig, särskilt sammanhangen i orsakskedjan rädsla – rustningar – aggressivitet – krig, eller som eljest på annat utomordentligt sätt verkat för stiftelsens ändamål: att främja fred och samförstånd mellan folken”.

Presskontakter:
Agnes Hellström, ordförande och presstalesperson
agnes.hellstrom@svenskafreds.se
070-954 05 13

Miranda Rudklint, presskontakt
miranda.rudklint@@svenskafreds.se
070-763 48 57