Home / Upptäck / Fred och Säkerhet / KARIN HAR ORDET: Det är mörkt nu

KARIN HAR ORDET: Det är mörkt nu

2023-12-23

Det är mörkt nu. Sällan har väl orden från jullåten “Tänd ett ljus” känns så träffande som nu. 

Världen har återigen misslyckats att förhindra och få stopp på krig som orsakar mänskligt lidande för tusentals civila med fasansfulla konsekvenser på både kort och längre sikt. Och den svenska regeringens röst för fred och nedrustning har sällan varit svagare än nu. I det läget, och samtidigt som miljardsatsningar av skattemedel görs på det militära försvaret och vapenindustrin berättar om den enorma efterfrågan och aktier som rusar, beslutar regeringen att dra in det statliga stödet till svenska fredsorganisationer. Ett stöd som mäts i några miljoner inte hundratals miljarder som det till försvarsmakten. Ett stöd som i någon form funnit i hundra år och som utvärderats, undersökts och granskats av regeringar av olika färger under decenniernas lopp. Alla med samma slutsats: stöd till organisationer är viktigt och stärker demokratin.

Vi bidrar till debatt, granskning och engagemang i samhällsviktiga frågor. Den granskande roll som organisationer i det civila samhället har är extra viktig när det kommer till frågor där staten har våldsmonopol och det finns en industri som tillverkar och förser konflikter i världen med vapen. De resurser som finns tillgängliga för den sorts arbete, i förhållande till de som granskas, har länge varit vitt skilda. Och nu har regeringen alltså valt att utan större utvärdering och utan dialog med oss som berörs, ta bort vårt verksamhetsstöd. 

Det arbete Svenska Freds bedriver i att granska och bidra med sakkunskap i freds- och säkerhetspolitiska frågor är det mycket få andra som gör. Det är granskning som riskerar att utebli när stödet plötsligt avvecklas. De direkta konsekvenserna av ett nedmonterat verksamhetsstöd blir för Svenska Freds bland annat ett resestopp. Vi kommer till exempel inte kunna närvara vid FN-förhandlingar om nedrustning av kärnvapen framöver. Förhandlingar som regeringen själva till följd av Natoansökan valt att lämna redan i år. Regeringen har också valt att dra in möjligheten för unga att delta som ungdomsdelegater till FN genom att strypa finansieringen även till detta. 

Oavsett hur mycket regeringen vill få det att framstå som att det här är en satsning på annat och att stöd och bistånd gör bättre nytta någon annanstans i världen, är det här en tydlig markering mot den svenska fredsrörelsen. För det första har stödet varit öronmärkt för ökad kunskap, engagemang, dialog och debatt om fred och säkerhet och inte del av den svenska biståndsbudgeten. Anslaget var unikt med svenska och internationella mått mätt och tillkom på uppmaning av FN. För det andra är civilsamhället, organisationer och föreningar, människors plattformar för att mobilisera och organisera sig i samhällsfrågor viktiga för demokratin också här i Sverige. För det tredje om regeringen på allvar tycker att vi civilsamhällesorganisationer spelar en samhällsviktig roll så skulle man inte ändra förutsättningarna för vårt arbete med kort varsel, dagen före julhelgen och med nio dagar kvar tills finansieringen löper ut.

“Människors engagemang ska räcka” har vi många gånger fått höra från regeringshåll den senaste tiden. Och ja absolut människors engagemang är alltid centralt för oss som medlemsrörelse, men betydligt mer hade då kunnat göras för att ge oss en rimlig chans och tid för omställning. Men människors engagemang, ERT engagemang är det inget fel på! Det otroliga stöd vi får från er nu är räddningen. Och vi hoppas naturligtvis att många, många fler väljer att bli medlemmar och att det finns filantroper därute som ser sin chans att bidra till att stärka Sveriges kanske tydligaste antimilitaristiska röst.

TACK, TACK, TACK alla ni som redan blivit medlemmar, gett gåvor, höjt ert månadsgivande och spridit ordet om vårt akuta läge. Det ger Svenska Freds kraft och resurser att driva vidare en så stor verksamhet som möjligt. 

Det är mörkt nu. Men det blir ljusare igen. Det ska vi tillsammans se till!