Home / Upptäck / Fred och Säkerhet / SVENSKA FREDS NOMINERAR SOFF TILL SVENSKA GREENWASHPRISET

SVENSKA FREDS NOMINERAR SOFF TILL SVENSKA GREENWASHPRISET

2023-02-14

Sedan 2009 delar Jordens Vänner årligen ut Svenska Greenwashpriset. Priset är miljörörelsens antipris till organisationer och företag som felaktigt framställer sin verksamhet som hållbar. I år nominerar Svenska Freds Säkerhets- och Försvarsföretagen (Soff).

Sedan 2009 delar Jordens Vänner årligen ut Svenska Greenwashpriset. Priset är miljörörelsens antipris till organisationer och företag som felaktigt framställer sin verksamhet som hållbar. 

I år nominerar Svenska Freds Säkerhets- och Försvarsföretagen (Soff). Soff är vapenindustrins lobbyorganisation med uppdrag att verka för bättre förutsättningar för vapenföretag i Sverige. Den senaste tiden har organisationen drivit en kampanj för att sälja in vapenindustrin som hållbar, och försökt få investerare som exkluderar vapenindustin av hållbarhetsskäl att ångra sig, bland dem Miljömärkning Sverige. Organisationens företrädare skrev bland annat i en debattartikel i DN att: ”Allt hållbarhetsarbete har sin utgångspunkt i öppna fungerande samhällen. I samhällen där juridiska institutioner och folkrätt har en stark och oberoende ställning. I öppna och välfungerande demokratier. Och detta kan endast säkras av länder som kan försvara sig mot en angripare. Utan försvar kan det inte finnas någon hållbarhet.”  

Att på detta sätt försöka vilseleda och trixa med begreppen för att en uppenbart och ur flera aspekter ohållbar industri ska uppfattas som legitim gör Soff till en värdig vinnare av Greenwashpriset 2023. Vapenindustrin är en mycket fossilbaserad industri och produktionen av vapen och krigsmateriel står för en stor del av de militära utsläppen av växthusgaser, som i sig är mycket betydande. 2021 gick 46 procent av exporten från de svenska vapenföretag Soff representerar till odemokratiska länder, bland dem diktaturer utan vare sig öppenhet eller oberoende rättsväsende, som Saudiarabien, Förenade arabemiraten, Oman, Kuwait och Pakistan. De exporterar idag också till Turkiet, ett land som under förra året, i strid med folkrätten, attackerat Syrien militärt. 

Militära aktörer, som den svenska och globala vapenindustrin, står för en betydande klimatpåverkan, samtidigt som de av säkerhetspolitiska skäl ofta lämnas utanför både hållbarhetsdebatten och kraven på åtgärder och transparent redovisning. Forskare har uppskattat att 6 procent av världens totala utsläpp av växthusgaser är från militär verksamhet (CEOBS) och att USAs försvarsmakt är världens enskilt största utsläppare av växthusgaser (Brown university). 

2020 nominerade Svenska Freds Försvarsmakten till Greenwash-priset, för myndighetens stora brister i att leva upp till lågt satta ambitioner för det egna klimatarbetet, samtidigt som dessa framställdes som omfattande. Detta har vi beskrivit i granskningen Frikortet – en granskning av Försvarets klimatarbete.

 

Du nominerar genom att:

-skapa inlägg i dina sociala kanaler med hashtaggen #greenwashpriset2023 eller
-maila din motivering till greenwash@jordensvanner.se

 

Källor:

https://www.mckinsey.com/industries/aerospace-and-defense/our-insights/decarbonizing-defense-imperative-and-opportunity

https://www.bcg.com/publications/2021/growing-climate-stakes-for-the-defense-industryhttps://ceobs.org/the-militarys-contribution-to-climate-change/https://www.sgr.org.uk/resources/carbon-boot-print-military-0

https://watson.brown.edu/costsofwar/files/cow/imce/papers/Pentagon%20Fuel%20Use%2C%20Climate%20Change%20and%20the%20Costs%20of%20War%20Revised%20November%202019%20Crawford.pdf