NOBELS FREDSPRIS BORDE GÅ TILL CIVILSAMHÄLLET

Agnes Hellström lyfte långsiktigt fredsarbete och fredliga metoder att lösa konflikter i samtal om Nobels fredspris i Morgonstudion i morse.

Nobels fredspris borde gå till en organisation som arbetar långsiktigt och med fredliga medel. I Morgonstudion i morse kl 6.35 lyfte Agnes Hellström Jamila Raqib och Albert Einstein Institution som sammanställt fungerande ickevåldsmetoder:

– De har fått dra ner på grund av för lite pengar vilket speglar hur lite som investeras i fred och hur mycket som investeras i upprustning. Hon borde få priset för att vi borde fokusera på andra sorters lösningar än militärt våld. Det skulle vara en helt suverän pristagare, sade Agnes Hellström.

Agnes Hellström lyfte också Future of Life Institute och Campaign to Stop Killer Robots för deras arbete med att förbjuda autonoma vapensystem, innan de blir verklighet.

– Det handlar mycket om så kallade mördarrobotar, det handlar om AI (artificiell intelligens) när det används som sämst. De arbetar också förebyggande, och det finns momentum att få till ett förbud, ett väldigt nischöverskridande arbete med forskare på hög nivå och civilsamhället.

Hon framhöll också arbetet inom Control Arms som ledde fram till det globala vapenhandelsavtalet Arms Trade Treaty. Ett avtal som syftar till att reglera vapenhandeln och minska det mänskliga lidandet, aktuellt med anledning av den omfattande vapenexporten till de krigförande parterna i Jemen. Den typen av vapenhandel borde kunna stoppas med ATT om det blir tillräckligt verksamt, och det arbetet skulle också behöva välförtjänt uppmärksamhet.

Bilden: André Pops, Karin Magnusson och Agnes Hellström i Morgonstudion. Foto: SVT