Home / Upptäck / Fred och Säkerhet / SVENSKA FREDS NOMINERAR FÖRSVARSMAKTEN TILL SVENSKA GREENWASHPRISET

SVENSKA FREDS NOMINERAR FÖRSVARSMAKTEN TILL SVENSKA GREENWASHPRISET

2024-04-10

Sedan 2009 delar Jordens Vänner årligen ut Svenska Greenwashpriset. Priset är miljörörelsens antipris till organisationer och företag som felaktigt framställer sin verksamhet som hållbar. I år nominerar Svenska Freds Försvarsmakten.

Sedan 2009 delar Jordens Vänner årligen ut Svenska Greenwashpriset. Priset är miljörörelsens antipris till organisationer och företag som felaktigt framställer sin verksamhet som hållbar.

I år nominerar vi Försvarsmakten till Svenska Greenwashpriset. Senaste veckorna har media rapporterat om hur mark- och miljööverdomstolen slår fast att Försvarsmakten är ansvarig för de höga halter av giftiga PFAS-föroreningar som har upptäckts i Uppsalas grundvatten. Även i Vättern (Karlsborg) och Blekinge kan Försvarsmaktens miljöpåverkan genom PFAS-föroreningar hittas.

Försvarsmakten verksamhet har, utöver sin miljöpåverkan, även en påverkan på klimatet genom Försvarsmaktens utsläppstunga verksamhet. Den historiska satsningen på Sveriges försvar, Natomedlemskapet och det nytecknade militära försvarssamarbetet mellan Sverige och USA (Defence Cooperation Agreement) kommer dessutom leda till ökade militära aktiviteter och övningar samt militär närvaro i Sverige av andra länders försvarsmakter.

Försvarsmakten säger sig försvara Sverige och vår miljö och tar miljöfrågan på stort allvar. Trots detta uttrycker Försvarsmakten att svensk miljölagstiftning är ett hinder i att möjliggöra för fler länders aktiviteter i Sverige. Redan idag har Försvarsmakten dock stora undantag från styrning och rapporteringskrav från miljöbalken.

Klimatförändringarna är ett av vår tids mest akuta säkerhetshot. Försvarsmaktens huvudsakliga uppdrag är att göra oss säkra. Det är därför fullständigt orimligt att Försvarsmakten spär på klimathotet och därigenom riskerar allas vår säkerhet. 

2020 nominerade Svenska Freds också Försvarsmakten till Greenwash-priset, för myndighetens stora brister i att leva upp till lågt satta ambitioner för det egna klimatarbetet, samtidigt som dessa framställdes som omfattande. Detta har vi beskrivit i granskningen Frikortet – en granskning av Försvarets klimatarbete.

 

Du nominerar genom att:

 

Referenser:

Frikortet – en granskning av Försvarets klimatarbete.

Försvarsmakten, ”Ett hållbart försvar”, 5 januari 2024.

Försvarsmakten, ”Försvarsmakten försvarar Sverige och vår miljö”, 16 september 2020.