PAX: NYA SAAB-AVTAL AVSLÖJADE OCH SVENSKA FREDS EN AV 468 SOM FÅR FREDSPRISET

Pax nr 4 2017 berättar om varför Svenska Freds polisanmäler Saab för mutbrott i Sydafrika igen och om ett Nobelpris som Svenska Freds är en del av.

I Pax nr 4 2017

Fredsaktivister från två krigsdrabbade länder berättar hur deras möjlighet att påverka ser ut. I Colombia hade det civila samhället direkt inflytande över fredsavtalet, i Sydsudan arbetar ickevåldsorganisationen Onad både med workshops i ickevåld och med direkt påverkansarbete. Pax berättar om varför Svenska Freds polisanmäler Saab för mutbrott i Sydafrika igen och om ett Nobelpris som Svenska Freds är en del av. Ordförande Agnes Hellströms krönika handlar om den nödvändiga gråten. Pax pratar också med Emilia Mühlhäuser om hennes engagemang i lokalföreningen i Lund-Malmö.

LÄS PAX HÄR

Hela tidningen kan läsas här:

Här hittar du alla artiklar i Pax