Home / Upptäck / Fred och Säkerhet / PAX 2/18: FRAMÅT MED ARVET I RYGGEN

PAX 2/18: FRAMÅT MED ARVET I RYGGEN

2018-06-19

Mattias Göransson berättade om arbetet med sin bok ”Björnen kommer” på Svenska Freds 135-årskongress.

Människor som samtalar med varandra inomhus, i foajén.
Kongressmingel med nya och gamla bekanta.

Svenska freds 135-årskongress satte kursen för framtiden med arvet i ryggen.

Omkring 50 medlemmar från hela Sverige samlades i foajén till Långholmens folkhögskola i Sundbyberg den 19 maj. För många var det flera år sedan sist och kaffe, kakor och samtal fick deltagarna att dröja lite innan de gick in i aulan.

– Precis som freden är vi inte alltid snabba med att komma på plats, konstaterade ordförande Agnes Hellström innan hon inledde sitt tal till kongressen.

Under sina första två år som ordförande har hon insett hur tungt föreningens arv är, vilken stor del det är av organisationen och hur mycket som åstadkommits under de 135 åren. En fredlig lösning av unionskrisen med Norge, avslöjanden av vapenaffärer, förbud mot personminor och klustervapen, som några exempel.

– Ingen vet hur världen hade sett ut utan oss. Och inte heller framöver, sade hon.
2017 skulle författaren och den mångårige Svenska Freds-ordföranden Per Anders Fogelström ha fyllt 100 år och Agnes Hellström lyfte vilket sammanträffande det var vad gäller tongångarna om kärnvapen. På 1950-talet drev bland andra Per Anders Fogelström en framgångsrik kamp mot att Sverige skulle skaffa egna atomvapen.

– Samtidigt som vi firade honom började tonläget ändras i Sverige. Plötsligt skulle ett kärnvapenförbud vara ett större hot mot freden än kärnvapen. Vårt arv är viktigt, vi måste påminna oss om det, sade Agnes Hellström.

Journalisten och författaren Mattias Göransson tog emot Eldh-Ekblads fredspris. Han fick det för att han med boken ”Björnen kommer” synliggjort nationella vanföreställningar och öppnat upp för ett mer sansat samtal om försvars- och säkerhetspolitik.

Idén till boken kom i samband med de misstänkta ubåtskränkningarna 2014 Mattias Göransson hade avslutat Hannes Råstams bok om fallet med Thomas Quick och kände igen sig. Det spreds en berättelse men ingen ställde följdfrågor och ingen synade korten, så han bestämde sig för att göra det.

– Jag blev själv chockad av min research som visade hur lite fakta det fanns, berättade han för kongressdeltagarna.

Han möttes av en ”flod av skit” men inte av några fakta som motsade hans egna fakta. I stället bemöttes fakta med åsikter.

– Försvarsvänner beskriver sig själva som rationella och dem som ifrågasätter dem som drömmare. Min uppfattning är att det är precis tvärtom, det är de som är drömmare som fantiserar, de rör sig inte i faktavärlden. Ett effektivt sätt att bemöta dem är att kräva fakta, menade Mattias Göransson.

E Holger Erikssons fredspris tilldelades Tomas Magnusson, som engagerade sig i Svenska Freds på 1970-talet, var föreningens ordförande 1979-1985 och som nu är ordförande för lokalföreningen i Göteborg.

– Jag är jättehedrad. Jag kände ju Holger Eriksson – det kommer nog inte vara så många fler pristagare som gjorde det. När jag kom in i föreningen leddes Stockholms Freds av Holger Eriksson, och det var han som inspirerade och lade grunden för nya aktivister, berättade Tomas Magnusson.

Kongressen antog ett nytt handlingsprogram och bland annat ett förslag från styrelsen att utreda hur engagemanget kan stärkas i Svenska Freds. Agnes Hellström valdes om som ordförande och flera nya ledamöter valdes in i Svenska Freds centralstyrelse,

EVA KELLSTRÖM FROSTE

Läs handlingsprogrammet för 2018-2022

Pax nr 2 2018

Galleri