VI AVSKAFFADE MINOR OCH KLUSTERVAPEN

PERSONMINOR

Svenska Freds har länge arbetat för ett förbud av personminor och klustervapen, och bevakar nu hur förbuden efterlevs samt sprider information om dessa vapen.

Svenska Freds bevakar och sprider information om minfrågan i Sverige. Svenska Freds verkar för att det internationella förbudet mot användning, lagring, produktion och överföring av personminor, den så kallade Ottawakonventionen, efterlevs, och att fler länder skriver under avtalet.

Svenska Freds var en aktiv part i den Internationella Kampanjen mot Landminor (ICBL) och har också bidragit med information om minfrågan i Sverige till ICBL:s globala rapport ”Landmine Monitor”.

1997 antogs en FN-konvention som förbjöd användning, produktion och lagring av personminor. Konventionen har lett till en internationell norm som uppfattar minor som oacceptabla vapen. Fördraget har fått flera positiva effekter på kort tid – handeln med minor har praktiskt taget upphört och mer än två tredjedelar av alla minproducerande länder har avslutat sin tillverkning.

LÄS MER OM PERSONMINOR

KLUSTERVAPEN

Klustervapen är en vapentyp som orsakar problem som i många avseenden liknar dem minor orsakar. Klustervapenöppnar sig i luften och sprider ut en stor mängd ”substridsdelar”, det vill säga mindre bomber. Vapnets stora spridning gör det svårt att kontrollera vad och vilka som kommer att träffas, vilket ofta leder till ofattbara humanitära konsekvenser med många civila dödsfall. Sedan 2008 är klustervapen internationellt förbjudna enligt konventionen om förbud mot klustervapen.

Svenska Freds verkar för att det internationella förbudet mot klustervapen efterlevs och att fler stater skriver under konventionen. Svenska Freds skrev under många år årliga rapporter till Cluster Munitions Coalition.

Svenska Freds har arbetat länge mot klustervapen och startade den svenska kampanjen.

LÄS MER OM KLUSTERVAPEN

 

 

 

 

 

VÅRA RESULTAT

Vid en officiell ceremoni i Oslo den 3 december 2008 skrev nära hundra länder, inklusive Sverige, under en konvention som förbjuder klustervapen. Även om konventionen mot klustervapen nu är antagen finns fortfarande flera länder som ännu inte deklarerat att man stödjer förbudet. Däribland ingår länder som Ryssland, USA och Finland.

Sverige ratificerade avtalet den 23 april 2012 och blev då land nummer 71 att bli part till avtalet.

Nu fortsätter vi vårt arbete för att så många länder som möjligt ska skriva under konventionen.

LÄS VÅRA ARTIKLAR OM MINOR OCH KLUSTERVAPEN