FÖR ETT KÄRNVAPENFÖRBUD

KÄRNVAPEN

Kärnvapen har använts i krig två gånger, i slutet av andra världskriget. Den 6 och 9 augusti 1945 fällde USA atombomber över de japanska städerna Hiroshima och Nagasaki. Världen sade ”aldrig mer” men trots det innehar nio stater tillsammans över 15 300 kärnvapen, varav 4 120 är operativt utplacerade (Sipri, 2016).

Den nedrustning som de största kärnvapenstaterna, USA och Ryssland, kommit överens om i bilaterala avtal går mycket långsamt, samtidigt som länderna satsar på modernisering av vapnen och mindre kärnvapenstater börjar placera ut kärnvapen. Så länge stormakter och försvarsallianser bygger sin säkerhetspolitik på kärnvapenavskräckning hotas mänskligheten av en total förödelse. Svenska Freds kräver därför stopp för all utveckling och testning av nya kärnvapen, att ytterligare spridning förhindras samt att kärnvapenmakterna snarast påbörjar en avveckling av sina kärnvapenarsenaler.

Svenska Freds har engagerat sig i kampen mot kärnvapen sedan 1950-talet. De senaste åren har arbetet bedrivits som en del av den internationella kampanjen ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) för att få till stånd ett internationellt förbud mot kärnvapen..

Den 7 juli 2017 röstade FN:s generalförsamling för antagandet av konventionen om förbud mot kärnvapen. 122 stater röstade för konventionen. Förhandlingarna bojkottades av kärnvapenstaterna och de flesta länder som ligger under USA:s kärnvapenparaply. Den 20 september 2017 kunde stater börja signera konventionen. Den 22 jan 2021 hade kärnvapenavtalet ratificerats av 50 stater, därmed trädde avtalet i kraft!

Svenska Freds kräver fortsatt att Sverige skriver under konventionen och därmed officiellt ansluter sig till arbetet för fullständig avveckling av kärnvapen.

ICAN

Svenska Freds är med i den internationella kampanjen för att förbjuda kärnvapen, ICAN, International campaign to abolish nuclear weapons. ICAN tilldelades Alfred Nobels Fredspris år 2017 för sitt arbete med att få till stånd ett internationellt förbud.

ENGAGERA DIG

Svenska Freds grupp för en kärnvapenfri värld

Vill du engagera dig i frågor som rör kärnvapennedrustning? Vi samordnar två grupper som arbetar för nedrustning och förhindrandet av utveckling av kärnvapen:

Svenska Freds grupp för en kärnvapenfri värld – ett riksomspännande nätverk

Västernorrlands intressegrupp för Svenska Freds och en kärnvapenfri värld

Lär om kärnvapen

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen och Svenska Läkare mot Kärnvapen har tagit fram materialet Lär om kärnvapen, för alla som vill ha grundläggande och fördjupad kunskap i frågor rörande kärnvapen och nedrustning.

Tagga en trana

Var med i vår aktion den 6 augusti till minne av Hiroshima 75 år. Läs mer här.

Ge en gåva

Ge en gåva till vår insamling på Facebook som uppmärksammar kärnvapenhotet och Hirsoshima 75 år här.

 

 

LÄS VÅRA ARTIKLAR OM KÄRNVAPEN