STOPPA MÖRDARROBOTAR

MÖRDARROBOTAR

Hur påverkar artificiell intelligens (AI) våra samhällen och var går gränsen mellan acceptabla och oacceptabla användningsområden? Utvecklingen av AI går framåt i rasande fart och har stor potential att förbättra våra samhällen och hjälpa mänskligheten. Men riskerna är enorma, särskilt om tekniken tillåts användas för militära syften som för att utveckla helt autonoma vapensystem, så kallade killer robots eller mördarrobotar.

Mördarrobotar kännetecknas av att de använder dödligt våld och styrs utan mänsklig inblandning. Ett exempel är förarlösa drönare som självständigt söker upp, identifierar och attackerar mål. Redan idag finns defensiva helt autonoma vapen och utvecklingen av offensiva vapensystem går snabbt framåt.

Det grundläggande problemet med mördarrobotar är att de saknar meningsfull mänsklig kontroll över hur de identifierar och väljer mål, samt beslutar om att använda dödligt våld. Det leder till en rad etiska, juridiska och säkerhetsrelaterade problem. Tröskeln för att starta och bedriva krig riskerar att sänkas om stater inte längre måste riskera sina egna soldaters liv. Hotet mot civila ökar då robotar inte på samma sätt som människor kan avgöra vad som är ett hotfullt beteende och inte. Ansvarsutkrävande är också en central fråga som saknar svar: Är det vapenföretaget som utvecklat mördarroboten, programmeraren, staten som äger den, det tjänstgörande befälet eller själva maskinen som är ansvarig för beslut som resulterar i krigsbrott eller kränkningar av mänskliga rättigheter?

Lösningen på problemet är att behålla meningsfull mänsklig kontroll över användningen av våld genom att inför ett förbud mot utveckling, produktion och användning av mördarrobotar. För att det ska bli verklighet krävs ett omfattande arbete för att påverka stater och beslutsfattare att arbeta för ett internationellt förbud. Det är viktigt att vi stoppar utvecklingen innan det är för sent. Många forskare runt om i världen varnar för riskerna med att inte reglera utvecklingen av AI i tid.

Utvecklingen av mördarrobotar diskuteras inom FN och 30 stater står i dagsläget bakom ett förslag om ett internationellt förbud. Ett framtida förbud mot mördarrobotar skulle likna de förbud som redan finns för kemiska och biologiska vapen, minor och klusterbomber, liksom den FN-konvention mot kärnvapen som antogs 2017. Sverige har ännu inte ställt sig bakom förslaget om ett förbud mot mördarrobotar men regeringen presenterade nyligen ett eget initiativ för ett förbud mot dödliga autonoma vapen, och en arbetsgrupp har inrättats för att ta fram förslag på hur frågan om ett effektivt förbud kan drivas.

Svenska Freds har tidigare erfarenhet av påverkansarbete för att driva igenom förbud mot olika vapensystem. Vi var drivande i att uppnå internationella förbud mot personminor (1997) och klustervapen (2008). Vi startade bland annat den svenska kampanjen mot klustervapen och är drivande i den svenska kampanjen mot mördarrobotar. Vi arbetar för ett internationellt förbud mot mördarrobotar och har varit del av den globala kampanjen Campaign to Stop Killer robots sedan den bildades 2012.

10 SKÄL ATT FÖRBJUDA MÖRDARROBOTAR

Utvecklingen av artificiell intelligens (AI) går snabbt framåt och har stor potential att förbättra våra samhällen och våra liv. Men om tekniken används för militära syften är riskerna enorma.

Läs mer

ENGAGERA DIG

Vill du engagera dig i frågor som rör mördarrobotar? Bli medlem och starta en intressegrupp för ett förbud mot mördarrobotar. Kontakta oss på info@svenskafreds.se

För dig som studerar på universitet eller högskola kontakta oss på info@svenskafreds.se om du vill engagera dig för att ditt universitet ska ta ställning mot mördarrobotar.

FRÅGOR OCH SVAR

Vad är egentligen mördarrobotar? Har Sverige tagit ställning för ett internationellt förbud? I vår FAQ kan du få svar på vanliga frågor om mördarrobotar.

Läs mer

SE EN FILM

Lär dig mer genom att titta på den här filmen som är producerad av den globala kampanjen mot mördarrobotar, Campaign to Stop Killer Robots.

Läs mer