AGNES HAR ORDET: SAABS ÅRSSTÄMMA 2019

Så länge tillstånd ges för export till odemokratiska länder kommer Saab att exportera krigsmateriel dit.

av Miriam Refai

Den 11 april var det dags för krigsmaterielproducenten Saabs årsstämma i Linköping. Tack vare vår enda aktie anmälde vi oss som vanligt och åkte dit. Ni som följer oss i sociala medier vet att det är en rätt speciell tillställning med mingel, vapenmontrar och stridsflyguppvisningar, följt av en sluten stämma.

Tack vare att Saab lagt in något slags notifikation i vårt inträdeskort, fick vi veta av personalen att mötesordföranden ville byta några ord med mig innan stämman. Tidigare år har vi fått ställa våra frågor från golvet, denna gång erbjöd sig ordföranden att påannonsera oss. Vilket fick mig att fråga om det i så fall var okej om jag intog talarstolen. Vilket jag fick.

Saab medverkade på vapenmässan IDEX i Abu Dhabi i februari, för att marknadsföra sig mot den emiratiska militärindustrin. Detta trots att Sverige sedan april 2018 har ett nytt skärpt regelverk för svensk vapenexport och trots den svenska regeringsöverenskommelsen om att inte exportera krigsmateriel till de odemokratiska krigförande länderna i Jemenkriget.

Enligt Pieter Wezeman, på fredsforskningsinstitutet SIPRI, kan Saabs radarsystem Erieye och GlobalEye användas för att upprätthålla blockaden mot Jemen. En blockad som lett till vad FN kallar världens värsta humanitära kris. Enligt Rädda barnen kan så många som 85 000 barn under fem år ha dött som en följd av kriget där blockaden har en stor del.

När vi tidigare år ställt frågor på stämman har Saab återkommande hänvisat till att de följer de regelverk för krigsmaterielexport som finns. Eftersom det nu finns ett skarpare regelverk och en regeringsöverenskommelse borde den emiratiska marknaden inte längre vara lika aktuell för Saab. Våra frågor till ledningen var därför: “Varför marknadsför ni er mot Förenade arabemiraten och hur motiverar ni det beslutet för era aktieägare? Och vilket ansvar tar Saab för att era produkter kan användas i Jemen?”

Saabs vd Håkan Buskhe svarade: “När vi exporterar våra produkter utanför Sverige så sker all tillståndsgivning via en myndighet som heter ISP. De bedömningarna är gjorda när det gäller vår export av både Erieye och GlobalEye. Det finns många olika variabler när man tittar på det nya regelverket, Det är till exempel mänskliga rättigheter, det finns ett stycke om statsskick, dvs diktatur eller demokrati, det finns också stor tyngdpunkt på försvarsförmåga och det prövas ihop av myndigheten. Det är det vi förhåller oss till. Jemen är en otrolig mänsklig katastrof som pågår. Å ena sidan finns det en koalition bestående av Saudiarabien och ett antal av Gulfstaterna, bland annat Förenade arabemiraten, stödda av USA och Storbritannien som har den legitima presidentens stöd. Så har vi Huthi-sidan som stöds framför allt av Iran. Exakt hur våra system används i den krigföringen har jag inte kunskap om. De här systemen går som övrig krigsmateriel, det är ingen aktiv verksamhet som kan skicka iväg missiler. Det är också viktigt för oss att vi fullföljer internationella åtaganden. vi följer naturligtvis de regelverk som finns för vår export.”

Sammanfattningsvis fick vi ungefär samma svar som vanligt från Saabs ledning och kan även dra ungefär samma slutsats som tidigare år. Det är regeringen som i slutändan har makt och möjlighet att stoppa vapenexporten till de krigförande parterna i Jemen. Så länge tillstånd ges för export till odemokratiska länder kommer Saab att exportera krigsmateriel dit.