SVENSKA FREDS ARBETE I RYSSLAND, UKRAINA OCH BELARUS

Det ryska auktoritära styrets aggressiva agerande i förhållande till Ukraina samt andra forna sovjetstater, har länge varit djupt oroande och allvarligt, liksom förtrycket av den egna befolkningen. Det har varit väl känt och varningssignalerna har varit många och ljudliga. Inte minst genom Rysslands olagliga annektering av Krim 2014, men även långt tidigare genom det allt mer hårdföra förtrycket av den egna befolkningen. 

Hållbar fred byggs starkast underifrån och ett mer demokratiskt Ryssland är en fråga om allas vår säkerhet och avgörande för utvecklingen framåt. Svenska Freds har en lång historia av att konfliktförebyggande arbete i Ryssland, Ukraina och Belarus.  

Svenska Freds har…

 

  • under 2000-talet arbetat med fredsbyggande projekt i Ryssland och Ukraina, med att stärka civilsamhällets arbete för fred, demokrati och mänskliga rättigheter.
  • drivit på för ökat demokratistöd till Ryska demokratikämpar. 
  • uppmanat Sveriges regering att verka för att Putin lagförs för krigsförbrytelser. 
  • kritiserat att många europeiska länder valde att fortsätta exportera vapen till Ryssland trots annekteringen av Krim 2014.
  • arbetat för investeringar i hållbar fred och mänsklig säkerhet

Vi har återkommande kritiserat att Sverige tagit emot ryska krigsförbrytare, uppmanat Sveriges regering att verka för att Putin lagförs för krigsförbrytelser under bland annat det andra Tjetjenienkriget och för att Sverige ska vara tydlig i sin kritik mot den ryska regimen. 

Vi har även kritiserat att många europeiska länder valde att fortsätta exportera vapen trots annekteringen av Krim 2014. Vi har drivit på för ökat demokratistöd till ryska demokratikämpar. Stödet var som störst i mitten av 00-talet men trots att Putin sedan dess fört Ryssland i en alltmer auktoritär riktning har stödet minskat mycket kraftigt och uppgår till några tiotal miljoner kronor, inte ens en promille av dagens försvarsanslag. 

Svenska Freds har under många år haft projekt i Ryssland där vi stöttat civilsamhällets arbete för fred, demokrati och mänskliga rättigheter.

Våra samarbetspartners var organisationer som var mycket kritiska mot det ryska styrets agerande och som, med stora risker, bland annat kämpar för upprättelse för personer som fallit offer för det ryska styrets hårdföra politik. Förtrycket av journalister, feminister, demokratiaktivister, människorättsförsvarare och HBTQI-personer.

Svenska Freds har också haft projekt med ukrainska samarbetspartners för att förbättra förutsättningarna för hållbar fred i regionen sedan annekteringen av Krim. 

VILL DU HÅLLA DIG UPPDATERAD OM SVENSKA FREDS ARBETE?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!