BÖRJE ANDERSSONS FREDSFOND

Vilka kan söka bidrag?

Börjes Fredsfond ska uppmärksamma fredsaktiva, i första hand ungdomar, som planerar att göra eller har gjort utomordentliga insatser för freden på nationell eller internationell nivå. Bidrag kan sökas av medlemmar i Svenska Freds. Lokalföreningar och enskilda medlemmar i Svenska Freds kan också föreslå personer som gjort fredsinsatser av betydande karaktär.

Bidraget är på 2 500 kr.

Bidrag delas ut vart fjärde år. Fonden delade ut medel 2016, nästa gång blir 2020.

Om fonden

Fonden upprättades 1997 av Börje Andersson, ordförande i Svenska Freds lokalförening i Ulricehamn. Fonden förvaltas av Svenska Freds centralstyrelse.

Ansökan

Ansökan skickas till info@svenskafreds.se
Skriv ”Ansökan Börjes Fredsfond” i ämnesraden
Alternativt med brev till:

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen
Börjes Fredsfond
Polhemsgatan 4
112 36 STOCKHOLM