KAMPFONDEN

Svenska Freds lokalföreningar och fredsgrupper kan söka stöd från Kampfonden för att täcka kostnader för aktioner, manifestationer, ickevåldsarbete, organisatoriska kostnader och allt slags annat utåtriktat fredsarbete som bedrivs inom ramen för Svenska Freds idéprogram.

Det finns två olika sorters bidrag att söka:

 • Bidrag upp till 3000 kronor, med enklare redovisning av hur medlen använts.
 • Bidrag från 3000 kronor och uppåt, med utökat krav på redovisning och där ej utnyttjat stöd återbetalas till Kampfonden.

Svenska Freds ansvarar för att besked om beviljat bidrag upp till 20 000 kronor lämnas inom 10 arbetsdagar från att ansökan inkommit. Uppge i formuläret om snabb handläggningstid är avgörande för projektets genomförande.

Som sökande från lokalförening eller fredsgrupp behöver du vara medlem i Svenska Freds.

Stöd kan även sökas av personer som straffats för vapenvägran eller annan typ av vägran att – direkt eller indirekt – deltaga i det militära systemet samt av personer som på grund av sin vägran att arbeta inom krigsindustrin drabbats ekonomiskt. För mer information om hur du ansöker kontakta miriam.refai@svenskafreds.se.

För sökande från lokalförening eller fredsgrupp

 1. Ta först gärna kontakt med Svenska Freds organisationssekreterare via mejl eller telefon, för att berätta om den aktivitet ni vill ansöka om bidrag för. Mejla till miriam.refai@svenskafreds.se eller ring 070-763 48 52.
 2. Fyll i och skicka in formuläret och bifoga en budget för de kostnader ni har för aktiviteten.
 3. Så snart beslut fattats och bidraget betalats ut får ni en bekräftelse via mejl med instruktioner om hur ni ska redovisa och dokumentera bidraget.
  1. Som mottagare ansvarar ni för att aktiviteten genomförs inom ett år, att kostnader redovisas och att kopior av kvitton/verifikationer skickas till kansliet.
  2. För beviljat bidrag över 3000 kronor ansvarar mottagaren för att ej använda pengar återbetalas till Svenska Freds efter genomförd aktivitet.
  3. För beviljat bidrag under 3000 kr får oanvända medel behållas av mottagaren för användning inom Svenska Freds verksamhetsområden.

Ansökan

Ansökan görs via ett ansökningsformulär eller genom att fylla i och skicka in ansökan i pdf-form. Ansökan ska innehålla följande information:

 • Datum/Namn på lokalförening/fredsgrupp
 • Sökt belopp
 • Planerad tidpunkt för aktiviteten
 • Beskrivning av aktiviteten
 • Hur är aktiviteten tillgänglighetsanpassad? Till exempel i val av lokal som alla kan ta sig till till, om det är möjligt för alla medverkande/inbjudna att ta del av informationen/kampanjen osv.
 • Budget: Bifoga budget med en beskrivning av vad stödet ska användas till som Word- eller PDF-fil.
 • Kontaktperson/Telefon/Mail
 • Behov av snabb handläggning
 • Bank/Clearingnummer och kontonummer
 • Signatur/Namnförtydligande

Ansök här

 Ladda ner ansökan i pdf

EXEMPEL PÅ AKTIVITETER

Läs mer om Svenska Freds pågående kampanjer och om hur er planerade aktivitet kan kopplas till riksföreningens arbete!