ATT MARKNADSFÖRA KRIG

OM UTSTÄLLNINGEN

I februari 2019 samlades över 1 500 företag på en av världens största vapenmässor, International Defence Exhibition and Conference, IDEX. Mässan hålls vartannat år i Abu Dhabi i Förenade arabemiraten och marknadsförs som ”en unik plattform för att etablera och stärka relationerna med myndigheter, företag och väpnade styrkor i regionen”. På mässan möter säljarna sina kunder på en global vapenmarknad som uppskattas omsätta minst 88,4 miljarder USD årligen. Det är inte ovanligt att stater som är involverade i väpnade konflikter deltar på mässan och för den som vill rusta en egen armé finns det mesta. Denna utställning är en unik inblick i ett annars mycket slutet rum där väpnade konflikter och ökade militära spänningar innebär nya affärsmöjligheter.

Besök fotoutställningen virtuellt här nedan. Det kan ta några minuter innan utställningen laddas. För att öppna dörren till rum nummer två måste du klicka på dörrhandtaget i utställningen.

Du kan även läsa ett reportage om utställningen i vår tidning Pax här.

Foto: Linda Åkerström, ansvarig för nedrustningsfrågor på Svenska Freds
Redigering: Miki Anagrius

OM SVENSKA FREDS

Svenska Freds är en partipolitiskt och religiöst oberoende ideell förening för människor som är övertygade om att konflikter kan lösas utan våld och att krig kan förebyggas genom samarbete, investering i fredsbyggande arbete och diplomati. Svenska Freds arbetar för hållbar fred genom att sprida kunskap, bilda opinion och påverka politiker. 

STOPPA VAPENEXPORTEN