Home / Upptäck / Försvars- och Säkerhetspolitik / KONFLIKTFÖREBYGGANDE BÄTTRE ÄN MILITÄRÖVNINGAR

KONFLIKTFÖREBYGGANDE BÄTTRE ÄN MILITÄRÖVNINGAR

2018-10-03

Agnes Hellström kritiserar kommande militärövningar i Stockholm och Norge. De skapar onödig oro. I stället borde resurserna satsas på konfliktförebyggande.

Terminus 18 är namnet på två stora militärövningar som äger rum under vecka 42 och 45 i Stockholms län. Det borde i stället satsas betydligt mer på konfliktförebyggande arbete och utbildning menar Agnes Hellström i Tidningen Syre den 9 oktober.

– En följd av militärövningar i städer är att många blir skrämda, främst barn och människor med egna erfarenheter av krig och väpnad konflikt. Trots att ett yttre angrepp mot Sverige anses osannolikt kan den sortens övningar förstärka känslan av att kriget är nära och skapa ökad otrygghet, helt tvärtemot vad som är avsett. Militärövningarna sker dessutom tidsmässigt nära utskicket av broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” som också bidragit till att många känner ökad oro för att Sverige ska anfallas militärt, säger Agnes Hellström.

– Det borde satsas betydligt mer på konfliktförebyggande arbete och utbildning. Ett första steg vore att alla utbildades i icke-våld och fredlig konflikthantering för att få ökad kunskap om att våld alltid är det minst effektiva sättet att hantera en konflikt på. Militärövningar, liksom information om vad vi ska bunkra för matvaror i händelse av krig, cementerar föreställningen om att vi som civil del av befolkningen endast är passiva åskådare inför de säkerhetshot som finns när det är precis tvärtom. Säkerhetspolitik handlar om oändligt mycket mer än militära hot som ska mötas med militära medel.