Home / Upptäck / Försvars- och Säkerhetspolitik / PRESSMEDDELANDE: Notan för Nato – En kostsam felprioritering 

PRESSMEDDELANDE: Notan för Nato – En kostsam felprioritering 

2024-03-07

Idag träder Sverige in som fullvärdig medlem i militäralliansen Nato. Svenska Freds har under hela processen motsatt sig ett svenskt Natomedlemskap och lyft att en Natoanslutning riskerar att öka osäkerheten och försämra Sveriges möjligheter till en stark och självständig röst för nedrustning, mänskliga rättigheter och folkrätt. 

Pressmeddelande 7 mars 2024

Idag träder Sverige in som fullvärdig medlem i militäralliansen Nato. Svenska Freds har under hela processen motsatt sig ett svenskt Natomedlemskap och lyft att en Natoanslutning riskerar att öka osäkerheten och försämra Sveriges möjligheter till en stark och självständig röst för nedrustning, mänskliga rättigheter och folkrätt. 

– Natomedlemskapet är en riskfylld, kostsam felprioritering som bidrar till ökad militär upprustning, normalisering av kärnvapen och ökade spänningar i en tid då vi behöver det motsatta. Sveriges kärnvapenpolitik och röst för fred och nedrustning har redan nu tydligt försvagats. Att gå in i militära allianser som bygger på kärnvapen och att alliera oss med auktoritära ledare som står Putin nära kan aldrig bygga hållbar fred och säkerhet, säger Kerstin Bergeå, ordförande för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.

I en opinionsundersökning gjord av opinionsinstitutet Indikator för Sveriges Radio Ekot tycker 55 procent, en majoritet av svenskarna att Sverige har gjort för stora uppoffringar för Natomedlemskapet. Svenska Freds har också under ansökningsprocessen lyft de avsteg Sverige gjort från sin linje om kärnvapennedrustning och de eftergifter regeringen gjort till odemokratiska länder, som den återupptagna vapenexporten till Turkiet trots turkiska attacker i Syrien i strid med folkrätten.

– Notan för Natomedlemskapet är redan hög och vad slutnotan blir vet ingen. Enorma resurser investeras i det militära istället för att storsatsa på insatser för att komma till bukt med grundorsaker till krig, såsom orättvisor, fattigdom och förtryck. Regeringen måste börja ta jättekliv på den långa och svåra vägen mot att återuppbygga tilliten till folkrätten, till diplomati och till alla de verktyg som behövs för att bygga hållbar fred, säger Kerstin Bergeå, ordförande för Svenska Freds.

Svenska Freds har under processen med den svenska Natoansökan lyft bristen på analys och debatt om medlemskapets potentiella negativa konsekvenser och risker. I början av året lanserade Svenska Freds rapporten Sverige i Nato som utreder konsekvenserna av ett svenskt Natomedlemskap för bland annat värnpliktiga, kärnvapen på svenskt territorium och utländska baser i Sverige. Svenska Freds kommer fortsätta att kritiskt granska Natomedlemskapets konsekvenser och arbeta för att Sverige ska driva en aktiv och tydlig politik för fred och nedrustning.

KONTAKT
Linnéa Petersson, Kommunikatör
linnea.petersson@svenskafreds.se, 070-763 48 57

Kerstin Bergeå, Ordförande
kerstin.bergea@svenskafreds.se, 070-954 05 13

Pressbild på Kerstin Bergeå finns här. 

SVERIGE GÅR MED I NATO. GÅR DU MED I SVENSKA FREDS?

Svenska Freds behövs mer än någonsin. Tillsammans är vi en stark och stadig röst för fred och nedrustning.

Bli medlem i Svenska Freds när Sverige blir medlem i Nato!