RIS & ROS OKTOBER 2019

Denna gång fokuserar vi Ris och Ros på den svenska vapenexporten till Turkiet.

Denna gång fokuserar vi Ris och Ros på den svenska vapenexporten till Turkiet. Frågan hamnade i strålkastarljuset med anledning av den folkrättsvidriga invasionen av de kurdisk kontrollerade områdena i Syrien. Till följd av invasionen, som innebär ett ofattbart lidande för människorna i västra Kurdistan, omprövade flera länder sin vapenhandel med Turkiet. Till slut också Sverige. Beslutet om att stoppa all svensk vapenexport till Turkiet är ett tydligt bevis för att det går att stoppa vapenexporten – om den politiska viljan finns. Samma slutsatser måste nu dras för den omfattande vapenexport som väntar till Förenade Arabemiraten och kriget i Jemen.

I debatten om vapenexporten till Turkiet förekom flera felaktigheter och missvisande uppgifter. Flera ministrar, däribland utrikesminister Ann Linde, framställde det länge som att det inte fanns någon vapenexport till Turkiet, genom att bara lyfta fram en av de två kategorier krigsmateriel som är kontrollerade i Sverige. Att ministrar på detta sätt blandar om korten är allvarligt och hindrar en öppen debatt på ett område redan starkt präglat av sekretess.

Ris går därför till utrikesminister Ann Linde som upprepade gånger kommit med missvisande uttalanden om den svenska vapenexporten till Turkiet och försökt tona ner det politiska ansvaret. I Dagens Nyheter kommenterade hon exempelvis Sveriges export av krigsmateriel med att ”övrigt krigsmaterial kan vara brandfiltar, första-hjälpen-lådor, skyddsplåtar.” Brandfiltar och första-hjälpen-lådor är inte krigsmateriel. För att något ska klassas som krigsmateriel krävs att det är ”särskilt utvecklat för militärt bruk” och av materielen Linde nämnde är bara pansarplåt krigsmateriel.

Ros går till Håkan Svenneling (V) och Fredrik Malm (L), båda i riksdagens utrikesutskott, för deras arbete för ett EU-gemensamt vapenembargo mot Turkiet. De har bidragit till den offentliga debatten och deras initiativ att lyfta frågan till regeringen var starkt bidragande till beslutet att stoppa den svenska vapenexporten till Turkiet.

Ladda ner och skriv ut dina egna Ris & Ros-brev. Det går lika bra att skicka email!

> Risbrev pdf
> Ann Linde, Epost via registrator utrikesdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

> Rosbrev pdf
> fredrik.malm@riksdagen.se , hakan.svenneling@riksdagen.se

Lägg breven i vardera frankerat kuvert och skicka till mottagarna. Tack för ditt deltagande!

”Ris & Ros” är en aktion från Svenska Freds grupp ”Påtryckare för fred”. Påtryckare för fred skickar ut vykort eller brev till utvalda personer eller organisationer som har bidragit till arbetet att skapa hållbar fred (ros), eller till personer som något vis motverkar detta arbete (ris). Vill du vara med i Påtryckare för fred? Det kostar från 60 kronor per år. Hör av dig till oss via info@svenskafreds.se.