NYA LAGEN GER STORT UTRYMME FÖR TOLKNING

Kajsa Sörman, Svenska Freds, kommenterar den politiska viljans betydelse är för hur den nya lagen för export av krigsmateriel ska tolkas.

28 februari 2018

I dag beslutade riksdagen om skärpt exportkontroll av krigsmateriel från Sverige. En demokratiparagraf införs vilket innebär ökat krav på demokrati och mänskliga rättigheter i mottagarländerna. Avsikten med det nya demokratikriteriet i vapenexportlagen är att strama upp. Men Svenska Freds anser att den nya lagen ger stort utrymme för tolkning.

– Ett demokratikriterium är bra men det är viktigt att förtydliga att den nya lagen ger stort utrymme för tolkning. Det är den politiska viljan som avgör vad regelverkets innehåll ska innebära i praktiken, säger Kajsa Sörman som är projektledare för nedrustningsfrågor på Svenska Freds och Skiljedomsföreningen, till SVT.