Vad menas med små och lätta vapen?

Små vapen kallas de vapen som kan bäras och avfyras av en person, till exempel pistoler och gevär. Med lätta vapen menas de som kan avfyras av två personer, som granatgevär, robotar och liknande aningen större vapensystem.

 

Under 1990-talet har spridningen av små och lätta vapen uppmärksammats av allt fler. Det uppskattas att det finns omkring 1 miljard av denna sorts vapen runt om i världen. På engelska kallas dessa vapen Small arms and light weapons (SALW).

 

Företag baserade i Sverige är inte stora producenter och exportörer av små vapen, men däremot av lätta vapen. Främst handlar det om Saab. Produkter som företaget säljer är till exempel granatgeväret Carl Gustaf, pansarskottet AT4 och luftvärnsroboten Robot 70.

 

Det internationella nätverket International Action Network on Small Arms (IANSA) är ett exempel på initiativ som tagits för att arbeta med frågan om lätta vapen och öka kunskaperna kring det. Information om små och lätta vapen samlas in av bland andra Small Arms Survey.

 

Uppdaterad 2021-12-21